Caraş-Severinul, judeţul cu 74.453 de pensionariÎn ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, reprezentantul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin a prezentat un raport privind activitatea acestei instituţii în cursul acestui an, în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum și planurile sau programele de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul CJP.
Din document se reţine că, la data de 30 septembrie, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor (PAS + ţărani + legi speciale) din judeţul nostru a fost de 74.453, astfel: Pensii pentru limită de vârstă şi pensii anticipate – 52.984, pensia medie pentru prima categorie fiind de 1.991 lei; pensii anticipate au fost 1.532, din care simplă – 80 şi parţială – 1.452, pensia medie fiind de 1.740 lei; Pensii de boală-invaliditate: 4.545, pensia medie fiind de 1.131 lei; pensii de invaliditate gradul I – 736, pensii de invaliditate gradul II – 1.898 şi pensii de invaliditate gradul III – 1.911; Pensii de urmaşi – 12.154, pensia medie fiind de 899 lei; Pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 872; Beneficiari de legi speciale – 6.505, din care: pensii I.O.V.R., care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război, văduvelor de război, copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R., soţiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. conform Legii Nr. 49/1999 – 3; indemnizaţii care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 –375; indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform Legii Nr. 341/2004 – 1.120; indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor acestora – 464 şi urmaşi – 2.541, în total 3.005; indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, precum şi soţului supravieţuitor al celui decedat: titulari – 171 şi urmaşi – 102, totalizând 273; indemnizaţii care se acordă persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi soţiei celui decedat: titulari – 359 şi urmaşi – 471, în total 830; indemnizaţii sub forma unui ajutor lunar care se acordă soţului supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii Nr. 578/2004 (ajutor bănesc): 1.828; pensii de serviciu pentru magistraţi, care se acordă judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştilor judecători şi procurori financiari şi consilierilor de conturi de la Secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi: 86; pensii de serviciu pentru parlamentari: 2; indemnizație pentru artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori – 103; Beneficiari de două sau mai multe PAS + legi speciale: 2.607; Beneficiari pensie socială: 16.620.
În document se mai arată că, până la sfârșitul lunii septembrie 2022, la Casa Judeţeană de Pensii Caraș-Severin, situația soluționării cererilor de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie este următoarea: pentru acordarea drepturilor de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de serviciu, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate, pensie de urmaș), au fost înregistrate un număr de 4.069, fiind soluționate un procent de 99 % dintre acestea; pentru recalcularea drepturilor de pensie prin includere sporuri, perioade lucrate în grupă superioară de muncă, stagiu de cotizare realizat după pensionare, au fost soluționate un număr de 3.456 cereri; în cazurile de modificare a drepturilor de pensie acordate anterior (trecere la pensia pentru limită de vârstă, sau modificarea gradului de invaliditate, suspendare sau încetare a pensiei în cazul persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate) au fost soluționate un număr de 2.037 dosare; au fost înregistrate un număr total de 572 de solicitări de pensie comunitară formulate de către lucrătorii migranţi, fiind soluționate 95 % dintre ele.
Bianca METEŞ