60 de manageri de proiect în Episcopia Caransebeşului


La sediul Episcopiei Caransebeşului, în Sala Festivă, a avut loc, în data de 8 decembrie, ceremonia de înmânare a certificatelor de competenţe profesionale „Manager de proiect”, dobândite de un număr de 60 de cursanţi de pe cuprinsul Episcopiei Caransebeşului. La festivitate a participat P.S. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, care a înmânat diplomele şi i-a felicitat personal pe cursanţi, sfătuindu-i să folosească cunoştinţele dobândite în beneficiul celor nevoiaşi, la nivel de comunităţi parohiale, şi să încerce, pornind de la nevoile identificate în cuprinsul parohiilor, să dezvolte proiecte, folosind oportunităţile de finanţare existente. Totodată, ierarhul a apreciat că este necesară continuarea eforturilor şi a activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, acesta situându-se la jumătatea perioadei de implementare.

Părintele consilier social Călin Ianchiş, manager judeţean în cadrul proiectului, a prezentat rezultatele concrete atinse până la această dată şi implicarea tuturor partenerilor în demersurile întreprinse în acest sens. Din partea autorităţilor locale au fost prezenţi primarul Marcel Vela şi viceprimarul Ilie Iova, care i-au felicitat pe absolvenţii cursului şi le-au urat succes în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Acţiunea este parte integrantă a proiectului ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Albei-Iulia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin ,,Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”.

Cei 60 de cursanţi, membri activi ai comunităţilor parohiale ortodoxe, clerici şi mireni, deopotrivă, au frecventat timp de două săptămâni cursurile organizate în cadrul proiectului şi, pe lângă competenţele profesionale „Manager de proiect”, au dobândit şi alte competenţe şi abilităţi, utile în lucrul cu persoanele defavorizate. Prin dezvoltarea abilităţilor de lucru cu persoane vulnerabile, se urmăreşte formarea unor persoane-resursă la nivel eparhial. Proiectul vizează, de asemenea, diversificarea serviciilor de asistenţă oferită persoanelor vulnerabile, prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea unui număr de şase Centre de Incluziune Socială în judeţele Arad, Alba, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, centre ce vor deveni funcţionale începând cu 1 ianuarie 2012.

Carmen SENCO