Poți deveni unul dintre cei 300 de viitori pompieri salvatori!


Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti scoate la concurs 300 de posturi – 275 de subofițeri și 25 de maiștri militari – pentru sesiunea de admitere din ianuarie 2018.

Noutatea constă în faptul că, începând din acest an, durata de școlarizare a fost redusă de la doi ani la un an, numărul de locuri scoase la concurs a crescut semnificativ, iar proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test-grilă, susținut doar din disciplina matematică.

Procesul instructiv-educativ va cuprinde 19 săptămâni de cursuri și 16 săptămâni de pregătire practică, prin învăţământ de zi.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraș-Severin, până la data de 5 decembrie 2017, de luni până vineri, între orele 8-16.

Pentru a fi admiși, candidații trebuie să parcurgă următoarele etape și probe de concurs:

  • etapa I: de selecţie – constă în examinare medicală și evaluare psihologică.

  • etapa a II-a de selecţie – constă în contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice și susținerea probei de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a doua de selecţie – concursul de admitere – se desfăşoară în perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii.

Fiecare candidat trebuie să depună la structura de Resurse Umane a ISU „SEMENIC” un dosar de recrutare. Informații privind înscrierea, condițiile, documentele necesare pentru dosarul de recrutare și etapele concursului de admitere se găsesc pe site-ul unității, www.isusemenic.ro – Secțiunea Carieră – http://isusemenic.ro/Cariera/Boldesti%202018.PDF, sau la telefon 0255/211213.

Elevii Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti vor beneficia de mai multe avantaje pe parcursul studiilor:

  • realizarea pregătirii de specialitate în condiţii similare celor din activitatea operativă;

  • obţinerea permisului de conducere categoriile „B” şi „C”;

  • obţinerea certificatului pentru ocupaţia de paramedic;

  • asigurarea gratuită a condiților de cazare și hrănire;

  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare profesională, de comunicare într-o limbă străină şi de utilizare a computerului;

  • organizarea de activităţi extracurriculare: excursii, vizite la obiective turistice, vizionări de spectacole, programe cultural-artistice şi recreative;

  • participarea la concursuri culturale şi competiţii sportive;

  • schimburi de experienţă organizate în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituţii de învăţământ militare/civile.

Absolvenții acestei unități de învățământ vor avea locul de muncă asigurat, prin repartiţie.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU „SEMENIC”