Caraş-Severinul, judeţul cu 188 de pensionari „speciali”În şedinţa de la sfârşitul lunii trecute a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, a fost prezentată o informare privind modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare depuse în cursul anului trecut la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin.
Conform raportului, anul trecut s-au înregistrat 3.368 de cereri de înscriere la pensii şi alte drepturi și 770 de urmași, din care au fost soluţionate 95,2%. În ceea ce priveşte situația cazurilor de trecere din oficiu la pensia pentru limită de vârstă, toate cele 2.184 de cazuri au fost soluţionate.
Referitor la recalcularea pensiilor în cursul anului 2020, au fost înregistrate 1.677 de cereri, de modificare a altor drepturi de pensie (schimbare domiciliu/nume, depunere procură specială, depunere adeverințe continuare studii, transfer dosare etc.) – 1.437, procentul de soluţionare fiind de 93,10.
În informare se precizează că, în cazul cererilor de recalculare în care solicitanții au prezentat adeverințe ale căror date au fost deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor, prin comunicarea unor adrese de răspuns la petiție (cu informarea petenților despre aceste situații).
Astfel, totalul petițiilor/adreselor înregistrate s-a ridicat la 1.916 (din care 1.514 petiții depuse de persoane fizice și 402 adrese de la persoane juridice), totalul celor soluționate la 31 decembrie 2020 fiind de 1.894. cele 22 de petiții/adrese rămase de soluționat au fost înregistrate în cursul lunii decembrie, aflându-se în termenul legal de soluționare.
De asemenea, se mai arată în informare, la data de 31 decembrie 2020, numărul total al pensionarilor din Caraş-Severin a fost de 75.154. Dintre aceştia, 52.320 au fost pentru limită de vârstă, pensia medie fiind de 1.802 lei, 1.504 au beneficiat de pensii anticipate (156 simplă şi 1.348 parţială), pensia medie anticipată fiind de 1.484 de lei.
În ceea ce priveşte pensiile de boală, 5.629 au fost de invaliditate, pensia medie fiind de 987 de lei, 776 de invaliditate gradul I, 2.231 de invaliditate gradul II şi 2.622 de invaliditate gradul III.
Anul trecut, la Casa Judeţeană de Pensii erau înregistrate 10.188 de persoane care beneficiau de pensii de urmaşi, pensia medie fiind de 934 de lei, iar 1.200 erau pensionari în domeniul agriculturii (ţărani).
Anul trecut, numărul cărăşenilor care s-au bucurat de pensii cu caracter special a fost de 188, după cum urmează: pensii de serviciu pentru magistrați – 81, pensii de parlamentari – 3, 104 persoane încasând pensii de artiști. De asemenea, există 914 beneficiari de două sau mai multe pensii de asigurări sociale și legi speciale şi 13.415 beneficiari de pensie/indemnizație socială.
În ceea ce priveşte categoria pensiilor comunitare (internaționale), numărul total al solicitărilor de pensie comunitară de către lucrătorii migranţi a fost anul trecut de 608, gradul de soluționare fiind de 96 %.
Bianca METEŞ