ANUNŢ PUBLIC


S.C. VSC VELMAN SHOPING CENTER S.R.L., reprezentată prin Velescu Petru, cu sediul în Sat Verendin, Comuna Luncaviţa, Strada Principală, nr. 253, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ELABORARE PUZ – DESFIINŢARE CORP C1, TRANSFORMARE CORP C2 ÎN LOCUINŢE COLECTIVE ÎN REGIM P+2E ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ ÎN REGIM P+2E”, amplasat în Municipiul Caransebeş, Str. Ardealului, nr. 126, jud. Caraş-Severin, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a planului, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea Avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile planului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, şi la sediul Primăriei Caransebeş, din localitatea Caransebeş, Str. Piața Revoluției, nr. 1, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.