Caraş-Severin, judeţul cu 74.196 de pensionariÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului prefectural, reprezentanţii Casei Județene de Pensii Caraș-Severin au prezentat un raport privind activitatea acestei instituţii în cursul acestui an, în domeniul pensiilor și legilor speciale.
Astfel, se arată în document, la data de 30 septembrie, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor (PAS+Pensii în domeniul agriculturii + Indemnizații acordate potrivit unor legi speciale) a fost de 74.196, după cum urmează: Pensii pentru limită de vârstă şi anticipate – 53.019, pensia pentru limită de vârstă medie fiind de 2.237 lei, pensia anticipată medie fiind de 1.932 lei; Pensiile de boală (invaliditate) – 4.297, pensia medie fiind de 1.265 lei, din care pensii de invaliditate gradul I – 731, pensii de invaliditate gradul II – 1.799 şi pensii de invaliditate gradul III – 1.767; Pensii de urmaşi – 12.531, pensia medie fiind de 964 lei; Pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 743; Beneficiari de legi speciale – 6.732, din care: pensii IOVR, care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război, văduvelor de război, copiilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari IOVR, soţiilor celor care la data decesului erau pensionari IOVR – 3 beneficiari; indemnizaţii, care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – 364 de beneficiari; indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor acestora, titulari – 415 şi urmaşi – 3.124, totalizând un număr de 3.539 beneficiari; indemnizaţii sub forma unui ajutor lunar care se acordă soţului supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii Nr. 578/2004 (ajutor bănesc) – 1.654 de beneficiari; pensii de serviciu pentru magistraţi, care se acordă judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştilor judecători şi procurori financiari şi consilierilor de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi – 90 de beneficiari; pensii pentru parlamentari – 2 beneficiari; pensii pentru artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori – 106 beneficiari; beneficiari de două sau mai multe PAS + Indemnizații legi speciale – 3.126.
În ceea ce priveşte biletele de tratament, până la data de 30 septembrie s-au alocat din partea Casei Naţionale de Pensii Publice pentru judeţul Caraş-Severin un număr de 1.124 de bilete de tratament. La nivelul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin au fost înregistrate până la aceeaşi dată un număr de 2.983 de cereri și au fost eliberate un număr de 1.124 bilete de tratament.
În document se mai arată că până la sfârșitul lunii septembrie la Casa Judeţeană de Pensii Caraș-Severin, situația soluționării cererilor de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie este următoarea: pentru acordarea drepturilor de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de serviciu, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate, pensie de urmaș) au fost înregistrate un număr de 2.964, fiind soluționate 99% dintre solicitări; pentru recalcularea drepturilor de pensie prin includerea de sporuri, perioade lucrate în grupă superioară de muncă, stagiu de cotizare realizat după pensionare, au fost soluționate un număr de 3.515 cereri. În cazurile de modificare a drepturilor de pensie acordate anterior (trecere la pensia pentru limită de vârstă, sau modificarea gradului de invaliditate, suspendare sau încetare a pensiei în cazul persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate) au fost soluționate un număr de 1.709 dosare. De asemenea, au fost înregistrate un număr total de 659 de solicitări de pensie comunitară formulate de către lucrătorii migranţi, fiind soluționate 96% dintre acestea.
Mădălina DOMAN