Caransebeşul stă bine. O spun şi cifrele


Consilierilor locali caransebeşeni le-a fost prezentat, recent, un raport privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2014. Situaţia economico-socială a oraşului se reflectă în mod implicit în gradul de bunăstare a locuitorilor şi trebuie să se afle în prim-planul autorităţilor locale – se arată în această informare. Respectiva situaţie este determinată de un complex de factori, printre care se numără aşezarea geografică şi accesul la reţelele de transport de toate categoriile, potenţialul economic, infrastructura, potenţialul demografic, precum şi de preocuparea reprezentanţilor administraţiei publice locale pentru atragerea potenţialilor investitori.

Astfel, numărul firmelor active din punct de vedere juridic, care au sediul declarat în municipiul Caransebeş, este de 1.543. Cele mai multe dintre acestea, 1.058, sunt societăţi cu răspundere limitată, 297 sunt persoane fizice autorizate, 140 sunt întreprinderi individuale şi 20 – întreprinderi familiale.

În cursul anului 2014, au fost înregistrate 133 de firme (130 în Caransebeş şi 3 la Jupa), dintre care 77 societăţi cu răspundere limitată, 33 de persoane fizice autorizate, 21 de întreprinderi individuale şi două întreprinderi familiale.

O altă cifră care ni s-a părut interesantă este cea a suprafeţei totale a terenului situat pe raza municipiului şi a localităţii aparţinătoare Jupa, care se ridică la 5.286 de hectare, aici intrând persoanele fizice, care deţin 3.210 hectare, cât şi cele juridice, cu 2.076 de hectare.

În Registrul Agricol au fost înscrise un număr de 5.354 de gospodării, dintre care la Caransebeş 4.231 de poziţii, la Jupa 198 de poziţii, străinaşi 861 de poziţii, restul de 64 fiind persoane juridice.

În gospodăriile de pe raza municipiului şi a satului aparţinător Jupa există 423 de bovine, 76 de cabaline, 3.564 de ovine, 423 de caprine, 1.248 de porcine, 23.646 de păsări şi 2.374 de familii de albine.

Raportul mai face lumină şi într-un alt domeniu în care, de-a lungul timpului, au existat numeroase controverse, şi anume fenomenul demografic. Astfel, la 1 ianuarie 2014, populaţia stabilă a municipiului Caransebeş era de 30.986 de locuitori, iar la 1 iulie, acelaşi an, de 30.803.

În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, în data de 31 decembrie 2014, în evidenţa AJOFM Caraş-Severin, la nivelul municipiului erau înregistrate 286 de persoane, dintre care 227 beneficiau de indemnizaţie de şomaj, restul de 59 fiind în căutarea unui loc de muncă. Dacă, la nivelul judeţului, rata şomajului a fost de 4,33 la sută, la Caransebeş ponderea şomerilor la populaţia cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani a fost de 1,49 la sută, în cazul femeilor cifra fiind de 1,39 la sută, iar al bărbaţilor de 1,61 de procente.

La sfârşitul anului trecut, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin figurau în plată 6.740 de pensionari de stat şi 29 de pensionari agricultori la Caransebeş, iar la Jupa 135 de pensionari de stat şi 10 pensionari agricultori.

Trecând la partea de administraţie, să spunem că, în urma alegerilor din 10 iunie 2012, structura Consiliului Local al municipiului Caransebeş, care numără 19 membri, este următoarea: 10 din partea PNL, câte doi de la PDL şi PLR, trei de la PSD şi doi consilieri independenţi.

În cursul anului 2014, legislativul local s-a întrunit de 25 de ori, în 12 şedinţe ordinare şi 13 extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate 405 hotărâri, dintre care 17 au avut caracter normativ.

În ceea ce priveşte învăţământul din municipiu, în acelaşi raport se consemnează că la Colegiul Naţional „Traian Doda” au frecventat cursurile în anul şcolar 2013-2014 un număr de 361 de elevi în ciclul primar, 356 în cel gimnazial şi 452 în ciclul liceal, aici predând 57 de cadre didactice titulare şi şapte suplinitori; la Colegiul Naţional „C.D. Loga” – 436 de elevi în ciclul primar, 391 în cel gimnazial şi 558 în cel liceal, cu 85 de cadre didactice titulare şi 12 suplinitori; la Liceul Tehnologic „Decebal” – 269 de elevi în ciclul primar, 261 în cel gimnazial şi 355 în cel liceal, cu 50 de cadre didactice titulare şi 13 suplinitori; la Liceul Tehnologic „Dacia” – 55 de elevi în ciclul primar, 60 în cel gimnazial, 826 în cel liceal şi 162 la Profesionala de ucenici şi ciclul postliceal, aici predând 45 de cadre didactice titulare şi 30 de suplinitori; la Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” – 597 de elevi în ciclul liceal, 83 la Profesionala de ucenici şi ciclul postliceal, cu 29 de cadre didactice titulare şi 20 de suplinitori.

La Grădiniţele PP1 – PP5 erau 537 de copii, iar la Grădiniţele PN1 – PN8 se pregăteau 223 de copii, toţi sub îndrumarea unui număr de 57 de cadre didactice titulare şi cinci suplinitori.

Alte cifre interesante sunt cele care reflectă situaţia confesiunilor religioase din municipiu. Conform datelor înregistrate la Recensământul din 2011, în municipiul Caransebeş erau 19.029 de ortodocşi, 864 de romano-catolici, 865 de baptişti, 597 de penticostali, 83 de greco-catolici, 66 de reformaţi, 69 de adventişti de ziua a şaptea, 11 – martori ai lui Iehova şi 43 de alte religii. Tot din aceeaşi informare mai aflăm că în Caransebeş există 22 de biserici, case de rugăciune şi lăcaşuri de cult, dintre care 13 sunt ortodoxe.

Din punct de vedere al impozitelor şi taxelor, în anul fiscal 2014, de la persoanele fizice s-au încasat 86,74 la sută din totalul debitelor, în timp ce de la persoanele juridice procentul a fost de 65,50.

În acelaşi raport se mai arată că, în 2014, în Registrul electronic de intrare-ieşire al Primăriei municipiului au fost înregistrate 34.994 de acte şi petiţii, iar în cel al Consiliului local – 587. În acelaşi timp, 489 de persoane s-au înscris în audienţă, 112 pentru ajutor social, 236 pentru spaţiu locativ, 14 pentru impozite şi taxe, iar 127 pentru alte probleme, audienţe solicitând şi 14 persoane juridice.

În privinţa Serviciului Ordine Publică, cadrele Poliţiei Locale Caransebeş au depistat anul trecut 184 de persoane cu domiciliul în alte localităţi, care nu-şi justificau prezenţa pe raza municipiului şi practicau cerşetoria. În cursul anului 2014, poliţiştii locali au constatat şi aplicat sancţiuni contravenţionale, întocmindu-se în acest sens 1.228 de procese-verbale.

Anul trecut, la Caransebeş s-au încheiat 190 de căsătorii şi s-au înregistrat 426 de naşteri şi 376 de decese. De asemenea, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a eliberat 6.293 de acte de identitate, 245 de cărţi de identitate provizorii şi a efectuat 521 de înscrieri menţiuni pentru stabilirea reşedinţei.

În ceea ce priveşte activitatea Poliţiei Municipale, în 2014 au fost înregistrate 1.352 de infracţiuni în care a fost începută urmărirea penală. Dintre acestea, 209 au fost de natură economico-financiară, 534 de natură judiciară, 261 de natură rutieră şi 348 din domeniul ordinii publice. Anul trecut au fost soluţionate 1.279 de dosare penale, cu 118 mai multe decât în 2013. În aceeaşi perioadă, la Poliţia Municipiului Caransebeş au fost depuse 37 de reclamaţii privind plecarea sau dispariţia unor minori de la domiciliu, toate cazurile fiind soluţionate. În privinţa Siguranţei traficului rutier, anul trecut s-au înregistrat 30 de accidente, 15 grave şi 15 uşoare. Lucrătorii Biroului Rutier au constatat 13.419 de contravenţii şi au fost reţinute 545 de permise de conducere.

În cursul anului 2014, Detaşamentul de Pompieri Caransebeş a fost solicitat să intervină în 213 situaţii, dintre care 73 au fost incendii (26 în Caransebeş), 68 de inundaţii (53 în municipiu), 27 de arderi necontrolate (10 în Caransebeş) şi 45 în alte cazuri. Ambulanţa SMURD a intervenit atât în municipiu, cât şi în celelalte 22 de comune aparţinând Raionului de intervenţie al Detaşamentului de Pompieri Caransebeş, în 521 de cazuri medicale, dintre care 248 doar în oraş.

În finalul raportului se mai arată că în 2014 s-au semnat contracte de finanţare, s-a continuat implementarea proiectelor aflate în derulare şi s-a trecut la implementarea proiectelor care au primit finanţare. Proiectele depuse, finanţate, în curs de implementare şi în curs de evaluare sunt: „Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea activităţilor de ambulatoriu, de specialitatea radiologie-imagistică medicală şi TBC în Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş”, „Amenajare drumuri agricole în municipiul Caransebeş”, „Managementul comun al situaţiilor de urgenţă în zona transfrontalieră România – Serbia”, „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin”, „Înfiinţarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Caransebeş”, „Realizare (construire) Campus Şcolar la Colegiul Naţional «C.D. Loga» din Caransebeş” şi „O şansă pentru tineri – dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile Vest şi Nord-Vest”.

Ca o concluzie, se mai arată în respectiva informare, se poate constata că administraţia publică locală şi-a îndeplinit obligaţiile de plată, atât faţă de cadrele didactice, cât şi faţă de beneficiarii de prestaţii sociale, neexistând blocaje în acest sens. În ceea ce priveşte serviciile de utilitate publică, în 2014 s-a înregistrat o creştere semnificativă a calităţii acestora. Per ansamblu, se mai scrie în raport, 2014 a fost un an bun, caracterizat printr-o gestionare eficientă a resurselor materiale şi umane de care a dispus administraţia publică a municipiului Caransebeş.

Sonia BERGER