Calea spre proces trece, obligatoriu, prin mediere


Începând din luna februarie, justitiabilii, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, participă obligatoriu la o şedinţă de informare privind medierea, înainte de a ajunge în faţa instanţei de judecată. Această formalitate prealabilă unui proces este gratuită şi nu implică parcurgerea întregii proceduri de mediere. Aceasta este o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, fiind o metodă modernă şi civilizată, prin care toate părţile implicate pot câştiga. Conform mediatorului Maria Miuţescu, scopul medierii este tocmai acela de a ajunge la o soluţie reciproc avantajoasă, într-un timp scurt şi cu cheltuieli minime, deoarece în unele cauze nu se datorează taxă de timbru, sau dacă a fost achitată, la cererea părţii interesate se restituie, nu se efectuează expertize etc.

„Medierea este o procedură flexibilă, părţile având posibilitatea să se implice direct pentru a soluţiona neînţelegerile existente, discutând deschis despre nevoile şi interesele lor, într-un cadru privat şi confidenţial, în prezenţa mediatorului, care este o persoană specializată, neutră şi imparţială. Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, fără a avantaja pe cineva, bucurându-se de încrederea tuturor părţilor implicate. Rolul mediatorului este de a facilita negocierile dintre părţile aflate în conflict şi de a le sprijini, în vederea dezamorsării conflictului. Totodată, el ajută părţile să comunice, să genereze opţiuni pentru a ajunge la o soluţie reciproc avantajoasă, durabilă şi eficientă, urmărindu-se atât stingerea conflictului existent, cât şi preîntâmpinarea naşterii unor conflicte viitoare”, a mai adăugat Maria Miuţescu.

În unele litigii, cum sunt cele din domeniul familiei (divorţ, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copilului, contribuţia părinţilor la întreţinerea copilului, partajul de bunuri comune), protecţiei consumatorilor, în litigiile privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, raporturile de vecinătate, în litigiile de muncă, malpraxis, în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 de lei, în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea înlătură răspunderea penală etc., părţile sunt obligate, potrivit legii, să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.

Părţile interesate se pot adresa mediatorului pentru a se informa cu privire la procedura, avantajele şi modul de desfăşurare a medierii, aceste informaţii fiind oferite în mod gratuit de către mediator.

Tiana MESNER