Se cuminţesc eleviiÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au prezentat o informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019 pentru creșterea gradului de siguranță publică în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Astfel, se arată în raport, la începutul anului de învăţământ 2018-2019, la nivelul județului Caraș-Severin existau un număr de 418 unităţi şcolare (127 în mediul urban şi 291 în mediul rural), cu 11 mai puţine faţă de începutul anului de învăţământ 2017/2018. Este vorba despre 218 grădiniţe (69 urban/ 50 rural), 164 de şcoli gimnaziale (29 urban/135 rural) şi 36 de licee, colegii etc. (29 urban/7 rural ).
În raport cu datele înregistrate la încheierea anului şcolar 2017-2018, numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar a scăzut cu aproximativ 2,56%.
Din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar, numai 6,29 % (27) sunt asigurate cu pază umană, din care în mediul urban 19, iar în mediul rural opt unități de învățământ.
În funcţie de forma de pază asigurată, situaţia se prezintă astfel: 15 (3,49%) cu pază proprie, 11 (2,56%) prin societăţi specializate, şi una (0,23%) cu pază mixtă.
Cele mai multe unităţi şcolare asigurate cu pază se află în municipiile Reșița și Caransebeș.
Un număr de 117 (27,92%) unităţi de învăţământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video. În mediul urban procentul este de 29,13 (37), iar în rural de 27,39 (80).
Situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video se prezintă astfel: 72 (61,54%) atât în interior, cât şi în exterior, 35 (29,91 %) în interior, iar 10 (8,55%) în exterior.
Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu sisteme de supraveghere video a rămas aceeași, comparativ cu sfârșitul anului şcolar precedent .
Cele mai multe şcoli dotate cu sisteme de supraveghere video se găsesc pe raza municipiilor Reșița și Caransebeș, și orașelor Oravița, Moldova Nouă și Bocșa.
Cele mai puţine sunt pe raza orașelor Oțelu Roșu, Băile Herculane și Anina.
În funcţie de tipul unităţii de învăţământ, modul de asigurare cu pază umană şi dotarea cu sisteme video, situaţia se prezintă astfel: licee, colegii – 25 % sunt asigurate cu pază umană şi 38,88% sunt dotate cu sisteme video; şcoli gimnaziale – 6,09 % sunt asigurate cu pază umană şi 35,97% sunt dotate cu sisteme video; grădiniţe – 3,65% sunt asigurate cu pază umană şi 20,09% sunt dotate cu sisteme video.
În informare se mai specifică faptul că, din totalul unităţilor de învăţământ, 5,25% (22) dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme video de supraveghere (19 unități în mediul urban și trei unităţi în mediul rural).
Cele mai multe unităţi de învăţământ care dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme video, se găsesc pe raza municipiilor Reșița și Caransebeș și a orașelor Bocșa și Oravița.
Un număr de 253 (60,38%) din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar nu dispun de pază umană şi nici de sisteme video. Dintre acestea, 50 (19,76%) se află în mediul urban şi 203 (80,23%) în mediul rural.
Cele mai multe unităţi de învăţământ care nu dispun de pază umană şi nici de sisteme tehnice de supraveghere video se află pe raza orașelor Oțelu Roșu, Băile Herculane, Anina și Moldova Nouă.
În acelaşi context, referitor la asigurarea măsurilor de siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, se arată faptul că toate unităţile de învăţământ preuniversitar (418) au gard împrejmuitor, toate sunt amplasate într-o zonă iluminată corespunzător, niciuna nu se află într-o zonă periferică/izolată.
Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice au acţionat, zilnic, în medie, 156 de forţe de ordine (poliţie, jandarmerie, poliţie locală etc.), ponderea fiind deţinută de către poliţie (82,98%).
Pentru asigurarea prezenţei unor elemente din dispozitivele de siguranţă publică pe timpul afluirii şi defluirii elevilor la şi de la cursuri, cele 418 unităţi şcolare au fost repartizate în responsabilitatea structurilor abilitate, astfel: poliţie – 402 unităţi de învăţământ preuniversitar (114 în mediul urban şi 289 în mediul rural), jandarmerie – şase unităţi de învăţământ preuniversitar din mediul urban, şi poliţie locală – 10 unităţi de învăţământ preuniversitar din mediul urban.
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, aportul poliţiei locale la asigurarea climatului de siguranţă publică în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, la afluirea/defluirea elevilor la/de la cursuri, a rămas la fel ca în anul precedent.
În cursul anului preuniversitar 2018-2019, la nivelul județului au fost sesizate 15 infracţiuni comise în mediul şcolar preuniversitar, în scădere cu patru infracțiuni faţă de anul şcolar precedent.
Din totalul acestora, 11 au fost sesizate în mediul urban, iar patru în mediul rural.
Toate infracţiunile au fost săvârşite în incinta unităţilor de învăţământ.
Infracțiunile sesizate în incinta unităților de învățământ au fost comise pe raza localităților Reșița – trei infracțiuni, Anina – două infracţiuni, Bocșa – două infracțiuni, Caransebeș, Băile Herculane, Oțelu Roșu, Moldova Nouă, Sasca Montană, Potoc, Obreja şi Vărădia – câte o infracțiune.
Dintre aceste infracţiuni, 13 fapte penale au fost comise de către autori cunoscuţi, iar două fapte de furt au fost comise de autori neidentificaţi. Din totalul numărului de autori de infracţiuni, 12 sunt elevi, victimele fiind toate elevi.
Ponderea infracţiunilor sesizate o deţin lovirile sau alte violenţe (11 fapte, 73,33%), furturile (două fapte, 13,33%), vătămarea corporală din culpă (o faptă – 6,66%) și portul de obiecte periculoase fără drept (o faptă – 6,66%).
Toate cele 15 infracțiuni au fost comise în incinta unităţilor de învăţământ.
Față de perioada precedentă, în anului școlar 2018-2019, faptele de furt au scăzut de la patru la două, iar faptele de lovire sau alte violențe au scăzut de la 13 la 11.
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 nu au fost înregistrate evenimente în zona adiacentă unităţilor de învăţământ.
În urma analizării fişelor de eveniment transmise de către subunitățile de poliţie a rezultat faptul că la baza producerii incidentelor în mediul şcolar au stat următoarele cauze: lipsa fondurilor financiare necesare asigurării unităţilor de învăţământ cu pază umană şi sisteme tehnice de supraveghere video, mai ales în mediul rural; lipsa de cooperare a conducerilor unităţilor de învăţământ cu privire la aplicarea regulilor de bune practici recomandate de către poliţişti; imposibilitatea unităţilor şcolare de a crea spaţii destinate asigurării bunurilor elevilor, mai ales în ultima perioadă, când aceştia au asupra lor telefoane mobile sau alte bunuri, acestea fiind sustrase în mod frecvent în timpul în care elevii desfășoară activități în incinta sălilor de sport; măsurile sancţionatorii limitate pe care le poate aplica personalul didactic elevilor cu un comportament inadecvat în spaţiul şcolar; altercaţiile preexistente între elevi şi foşti elevi sau persoane din anturajul acestora, produse de cele mai multe ori din motive puerile; lipsa de atenţie şi neglijenţa elevilor faţă de bunurile personale; educaţia precară, lipsa de interes a părinţilor şi elevilor faţă de sistemul de învăţământ şi abandonul şcolar constituie premise favorabile comiterii unor fapte antisociale în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ.
În concluzie, se poate spune că menţinerea sub control a situaţiei operative din mediul şcolar preuniversitar s-a datorat implicării eficiente a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, mai ales a celor din cadrul Poliţiei Române. De asemenea, ponderea faptelor sesizate o reprezintă infracţiunile cu un grad de pericol social redus, respectiv lovire sau alte violenţe şi furt, comise, în general, între elevii aceleiaşi unităţi de învăţământ. Se mai poate spune şi că implicarea autorităţilor publice locale în asigurarea cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar nu a fost corespunzătoare, neînregistrându-se progrese în acest domeniu.
Mădălina DOMAN