Biserica parohială din Slatina Timiş a fost resfinţită


La sărbătoarea „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Biserica parohială din Slatina-Timiş şi-a prăznuit ocrotitorii. Cu acest prilej, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, a resfinţit biserica parohială, apoi a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Potrivit tradiţiei, ierarhul a fost întâmpinat, la orele dimineţii, de către copiii şi tinerii din localitate, cu flori, pâine şi sare, aceştia fiind înveşmântaţi în frumoase straie populare. La slujbă au participat autorităţi centrale, judeţene şi locale, alături de un număr impresionant de credincioşi de pe frumoasa vale a Timişului.

„După 65 de ani de la târnosirea acestei biserici, de către vrednicul de pomenire Episcop al Caransebeşului, Veniamin Nistor, dumneavoastră aţi fost şi sunteţi cei care rectitoriţi această biserică ridicată de moşii şi strămoşii dumneavoastră la sfârşitul secolului al XIX-lea. Dacă în 1947 a fost bucurie mare la târnosirea acestei biserici, cred că şi astăzi toată suflarea cea creştinească din Slatina-Timiş, toţi fiii şi fiicele acestui sat, ai acestei parohii, s-au bucurat la resfinţirea bisericii, la binecuvântarea lucrărilor exterioare şi interioare şi, mai ales, ne-am bucurat cu toţii să vedem renovată Sfânta Masă pe care astăzi am pecetluit-o în numele Sfintei Treimi. Pictura care împodobeşte această biserică a fost binecuvântată de vrednicul de pomenire Episcop al Caransebeşului, Emilian Birdaş, aşa cum mulţi dintre dumneavoastră vă amintiţi de acest eveniment important, la data de 9 iulie 1995, la un an după reînfiinţarea Eparhiei Caransebeşului”, a spus Preasfinţitul Lucian în cuvântul adresat celor prezenţi.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit acte de cinstire binefăcătorilor bisericii, iar primarul localităţii Slatina-Timiş i-a conferit Chiriarhului titlul de „Cetăţean de onoare”. Toţi credincioşii au intrat apoi în Sfântul Altar, au sărutat Sfânta Masă, Evanghelia, şi Sfânta Cruce, apoi au primit din partea Preasfinţitului Lucian anaforă şi iconiţe cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în anul 1890, în stil baroc, din piatră şi cărămidă, şi este acoperită cu tablă. Turnul este din cărămidă, pardoseala din mozaic, iar iconostasul de zid este pictat în anul 1947 de către Ioan Băleanu. Pictura actuală a bisericii a fost executată în tehnica tempera de către Victor Ţigu, în anul 1985. În sat a existat o biserică mai veche, din lemn, în 1771, care a fost dărâmată în 1888 şi de la care au rămas două icoane pictate pe lemn – „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Sonia BERGER