Bani puţini pentru Asistenţa socială


Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin au ajuns recent la concluzia că furnizorii de servicii sociale din Caraş-Severin nu beneficiază de suport financiar corespunzător din partea autorităţilor locale sau a Statului, şi asta din cauză că, la nivel local, fondurile alocate asistenţei sociale sunt insuficiente. Conform legislaţiei în vigoare, subvenţia de la Bugetul de stat se acordă doar organizaţiilor neguvernamentale care au beneficiari din mai multe judeţe ale ţării. Problema a fost prezentată în şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

„Persoanele vârstnice din Caraş-Severin se confruntă cu o nevoie acută de servicii sociale acordate cu profesionalism şi în condiţiile legii. Acestea reprezintă o categorie vulnerabilă, mai ales în condiţiile în care veniturile mici, obţinute din pensii, se asociază cu dependenţa de servicii medicale şi sociale. Caraş-Severinul nu face excepţie la capitolul venituri mici”, a afirmat Elena Solomonesc, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.

Cei aproximativ 80.000 de pensionari, câţi numără judeţul, au pensii medii, de 925 de lei pentru limită de vârstă, 575 de lei pensie de invaliditate, 302 lei – pensia pentru agricultori şi 366 de lei, cât reprezintă pensia de urmaş.

În Caraş-Severin, sunt acreditate să acorde servicii sociale specializate de găzduire pe perioadă nedeterminată, recuperare şi reabilitare, servicii de îngrijire social-medicală sau servicii de îngrijire paleative, Căminele pentru Persoane Vârstnice din Reşiţa, Bocşa, Anina şi Sacu. Servicii specializate de găzduire pe perioadă nedeterminată şi îngrijire social-medicală sunt acordate de un singur furnizor privat, acreditat, respectiv de Fundaţia Aşezământul Social Monahal cu Casa pentru Bătrâni „Sfânta Treime” din Glimboca. Pentru socializare şi petrecerea timpului liber, servicii specializate oferă Centrele de zi pentru Persoane Vârstnice din Soceni, Petroşniţa, Bucova, Borlovenii Noi şi Eftimie Murgu. De asemenea, Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din Caransebeş oferă servicii de găzduire pe o perioadă determinată de până la şase luni.

Cu toate acestea, gama de servicii sociale de care beneficiază persoanele vârstnice este inegal răspândită şi concentrată, în special la nivelul oraşelor, iar în mediul rural, unde trăieşte cea mai mare parte a populaţiei îmbătrânite, serviciile sunt aproape inexistente, a mai declarat Elena Solomonesc.

Mădălina DOMAN