Priorități de investiții pentru patrimoniul cultural și zonele abandonate


În data de 1 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat evenimentul de lansare, în Regiunea Vest, a priorităților de investiții din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) dedicate patrimoniului culturalPrioritatea de Investiții 5.1, și zonelor urbane abandonate, respectiv Prioritatea de Investiții 5.2.

Au luat cuvântul Sorin Maxim, secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și Silviu Adămuț, director general al ADR Vest.

Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat implementarea POR 2014-2020 și informații specifice referitoare la cele două priorități de investiții lansate – precizări ale Ghidurilor solicitantului, condiții de eligibilitate etc. –, precum și o prezentare a aplicației electronice MySMIS, folosită în această nouă etapă de programare pentru depunerea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă. De asemenea, tot cu acest prilej a fost anunțată perioada în care se vor putea depune proiecte pentru solicitarea finanțării nerambursabile în cadrul celor două priorități de investiții, aceasta fiind cuprinsă între 25 mai și 25 noiembrie a.c., se arată într-un comunicat de presă sosit pe aderesa redacției de la ADR Vest.

Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural se adresează primăriilor, consiliilor județene, autorităților din administrația publică centrală, unităților de cult, organizațiilor non-guvernamentale și parteneriatelor între aceste entități.

În cadrul acesteia se finanțează activități de restaurare, protecție, conservare și valorificare durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, a patrimoniului cultural național din mediul urban și din mediul rural, și a patrimoniului cultural local din mediul urban.

Valoarea totală a unui proiect depus spre finanțare în cadrul acestei priorități trebuie să se încadreze între minimum 100.000 de euro și maximum 5 milioane de euro, iar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane de euro, cofinanţarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acest apel de proiecte este de tip competitive, astfel încât doar cele mai bune dintre acestea vor primi finanțarea solicitată, în limita alocării financiare regionale – aceasta fiind de 28,81 milioane euro în cazul acestui apel de proiecte.

Prioritatea de Investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului vizează unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, precum și parteneriate între acestea și consiliile județene.

Finanțarea acordată în cadrul acestei priorități de investiții este destinată sprijinirii reconversiei funcționale a terenurilor și suprafețelor abandonate și neutilizate din interiorul orașelor, și transformării lor în zone de agrement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Valoarea totală a unui proiect depus spre finanțare în cadrul acestei priorități trebuie să se încadreze între minimum 100.000 de euro și maximum 5 milioane de euro, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, se mai arată în respectivul comunicat.

La fel ca în cazul apelului de proiecte corespunzător Priorității de Investiții 5.1, și acest apel de proiecte este de tip competitiv. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în cazul acestui apel de proiecte este de 10,59 milioane de euro.

Ghidurile solicitantului pentru cele două priorități de investiții se găsesc pe pagina web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, www.adrvest.ro, la secțiunea Fonduri Europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare.

Bogdan NAUM