Aproape 40% dintre cărăşeni stau


În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Statistică au prezentat evoluţia resurselor de muncă şi a populaţiei inactive din Caraş-Severin în perioada 1990-2016.

Din informare, rezultă că, după anul 1990, populaţia judeţului a cunoscut o continuă scădere, cu efect negativ asupra resurselor de muncă. Dacă în anul 1990, resursele de muncă din judeţul Caraş-Severin se cifrau la 219.400 de persoane, în anul 2013 acestea au ajuns la 202.800, diminuându-se cu 16.600 de persoane, pentru ca în anul 2016 să se înregistreze 176.900 de persoane în categoria resurselor de muncă.

Populaţia activă civilă a scăzut cu 62.500 de persoane între 1990 şi 2013, de la 181.800 în 1990, la 119.000 în 2013. În anul 2016, populaţia activă civilă a fost de 111.100 de persoane.

Rata de activitate a resurselor de muncă, cea care reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populaţia activă civilă şi totalul resurselor de muncă, a scăzut continuu după anul 1990, de la 82,9%, la 58,7% în 2013, ajungând în 2016 la 62,8%.

De asemenea – se mai arată în informare –, în 1990 populaţia ocupată civilă era de 181.800 de persoane, scăzând până la 112.200 în 2013, un minus de 69.600 de persoane. La nivelul anului 2016, populaţia ocupată civilă era de 108.700 de persoane. În anul 1990, populaţia ocupată civilă era egală cu populaţia ocupată, deoarece Legea şomajului a intrat în vigoare începând din anul 1991.

Diminuarea populaţiei ocupate a dus la scăderea ratei de ocupare de la 82,9% în 1990, la 55,3% în 2013, ea fiind de 61,4% în anul 2016.

Populaţia inactivă, care cuprinde elevii şi studenţii în vârstă de muncă la cursuri de zi, femeile casnice, persoanele exceptate din populaţia ocupată civilă şi alte categorii de populaţie neocupată, reprezenta 17,1% din totalul resurselor de muncă în 1990, crescând până la 41,3% în 2013. În anul 2016, ponderea populaţiei inactive în totalul resurselor de muncă din Caraş-Severin a fost de 37,2%.

Mădălina DOMAN