ANUNŢ MEDIUBanu Vasile şi Banu Agnes Monica, titulari ai Planului Urbanistic de Detaliu: ,,Locuinţă familială P+M şi împrejmuire”, propus în intravilanul municipiului Caransebeş – str. Traian Doda – str. Subdeal, nr. top. 2656/4/2/2/1, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare luate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, de încadrare a PUD: ,,Locuinţă familială P+M şi împrejmuire”, în categoria celor pentru care nu este necesară evaluarea de mediu.

Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, şi vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.ro.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun, în scris, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.