Aniversare corală la parohia ,,Sfântul Dimitrie”


Aniversarea a 14 ani de existenţă a constituit un prilej de bucurie pentru preoţii, coriştii şi credincioşii acestei parohii caransebeşene, bucurie împărtăşită şi de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian, prezent la această manifestare.

Bucuria parohiei a debutat, fireşte cu săvârşirea, la orele dimineţii, a Sfintei Liturghii arhiereşti, de către Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, din cartierul caransebeşean Nord. La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Dumnezeieştile Taine.

Înfiinţarea Corului parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a fost dorinţa Părintelui Ioan Teodorovici, director şi profesor de muzică la Seminarul Teologic ,,Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş. Din cauza vârstei înaintate şi a bolii, Părintele Teodorovici nu a ajuns să-şi vadă visul împlinit. Cu toate acestea, la iniţiativa a 20 de oameni cu dragoste de cântec, s-a înfiinţat, în anul 1997, Corul parochial, care a primit numele Părintelui profesor ,,Ioan Teodorovici”. În activitatea de 14 ani, corul a susţinut numeroase concerte în toată ţara, vizitând deopotrivă multe obiective turistice bisericeşti, şi nu numai. Încă de la înfiinţare, corul a fost dirijat de prof. Maria Poneţchi.

Părintele paroh Dimitrie Negrei a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian pentru bucuria de a fi împreună la ceas aniversar, alături de preoţii, credincioşii şi coriştii parohiei: „Ziua de astăzi este pentru noi o sărbătoare, este duminica care ne aminteşte de cei 14 ani de activitate muzicală a Corului nostru parohial, care poartă numele regretatului Părinte profesor Ioan Teodorovici, cor care 14 ani, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, dă răspunsurile la Sfintele slujbe şi participă în mod activ la viaţa parohiei”.

La final, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a rostit un cuvânt de binecuvântare, felicitând şi încurajând corul parohiei pentru a desfăşura pe mai departe o activitate bogată, plină de realizări duhovniceşti pentru parohie. Manifestarea s-a încheiat prin cuvenita agapă frăţească a dragostei creştine, oferită cu multă dragoste de către parohie.

După cum bine se cunoaşte în zona Banatului, corurile bisericeşti constituie o tradiţie împământenită, care se păstrează şi în zilele noastre. Încă din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, în jurul comunităţii de credincioşi care formează corul unei parohii se formează şi marea familie care este parohia.

Ţinând seama de aceste realităţi, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian încurajează activitatea corurilor, atât prin participarea la evenimentele prilejuite de activităţile corului, cât şi prin implicare personală, încurajând atât preoţii, cât şi tinerii teologi, de a forma grupuri corale, care să continue tradiţia înaintaşilor noştri.

Pagină coordonată de Pr. Alin-Vasile CÂMPEAN