Seminar de lansare a aplicaţiilor informatice şi platformei on-line


realizate în cadrul proiectului cu finanţare europeană, în Episcopia Caransebeşului

Marţi, 22 februarie, în Sala „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeşului, a avut loc seminarul de lansare a aplicaţiilor informatice şi platformei on-line, realizate în cadrul proiectului „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”.

Cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pe Axa Prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, proiectul este implementat cu aportul a patru instituţii partenere: Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Caransebeşului, Muzeul Regiunii „Porţile de Fier” din Drobeta-Turnu Severin şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Presov, Slovacia, având ca principal obiectiv valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional din Sud-Vestul României, respectiv din judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin.

În acest sens, se vor constitui 11 Centre de lucru interregionale, ce vor pregăti specialişti în domeniu, dezvoltându-se totodată o reţea informatică ce va realiza conexiunea dintre Centrele de lucru, o platformă online de colaborare cu două baze de date electronice, două pagini web şi două muzee virtuale, cu bunurile de patrimoniu aflate în administrarea Episcopiei Caransebeşului şi Episcopiei Severinului şi Strehaiei. În cadrul workshop-urilor se va realiza transferul de expertiză de la partenerul internaţional către grupul-ţintă, prin care 948 de persoane vor fi informate cu privire la noile tehnici de gestiune şi clasare a bunurilor de patrimoniu, 250 de angajaţi participanţi la cursul de perfecţionare – muzeograf, 80 de angajaţi specializaţi în domeniul gestiunea şi clasarea bunurilor culturale, 80 de angajaţi iniţiaţi în utilizarea TIC, 80 de angajaţi iniţiaţi în limba engleză, 50 de angajaţi perfecţionaţi în specialitatea de formator. De asemenea, se vor dezvolta două parteneriate pe termen lung, încheiate cu autorităţile şi actorii din domeniul patrimoniului cultural, în vederea protejării acestuia.

În cuvântul de binecuvântare, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a subliniat legătura strânsă dintre cele două eparhii şi a prezentat echipa de proiect de la Caransebeş. A urmat cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, iniţiatorul proiectului. Discursul domnului director executiv al Direcţiei pentru Operaţiuni Vamale Caraş-Severin, Cătălin Zănescu, invitat la manifestare, a scos în evidenţă importanţa pregătirii profesionale specifice muncii de evaluare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural. Pr. Daniel Alic, consilierul cultural şi managerul Centrului Coordonator Caransebeş, a făcut o prezentare a patrimoniului din judeţ, arătând, pe scurt, importanţa existenţei unui sistem electronic de evidenţă şi gestiune a bunurilor de patrimoniu. A urmat la cuvânt Pr. Ion Văran, Protopopul Oraviţei, autorul mai multor lucrări monografice dedicate istoriei şi culturii cărăşene. De asemenea, au fost prezenţi la eveniment şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Prefecturii judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, Primăriei municipiului Caransebeş, ai Muzeului Regimentului de Graniţă din Caransebeş şi ai Muzeului Regiunii „Porţile de Fier” Drobeta-Turnu Severin, partener al proiectului.

În a doua parte a seminarului, Pr. Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Caransebeşului şi responsabil bază de date Centrul Coordonator Caransebeş, a făcut o prezentare multimedia a proiectului, pe etapele de desfăşurare, lansând totodată aplicaţiile informatice şi platforma on-line. Părintele a arătat că, în acest fel, pot fi replicate atât cursurile de formare, dar şi noul mod electronic de gestiune a informaţiilor şi datelor privind patrimoniul cultural, utilizate internaţional, inclusiv a sistemului informatic de gestiune DOCPAT, prin intermediul Centrelor de lucru teritoriale şi la alte instituţii din cele două regiuni şi din ţară.

Anca CÂMPEAN,

Şef centru perfecţionare Caransebeş