AFIR va analiza toate proiectele contractate care nu au şanse de finalizare cu succes


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va analiza în această perioadă toate proiectele care au încheiat contracte de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi care nu au posibilitatea reală de a finaliza în timp util investiţia pentru care au fost alocate fondurile europene.

Astfel, în urma acestei analize, în primul trimestru al anului 2015 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va rezilia toate proiectele contractate care nu au depus nicio cerere de plată şi care se află într-un stadiu de realizare ce nu permite finalizarea lucrărilor şi depunerea ultimei cereri de plată până la 30 septembrie 2015 – termenul-limită conform prevederilor Contractului de finanţare, stabilit în conformitate cu Regulamentul European 1290/2005, art. 28, alin. (1) privind finanţarea Politicii Agricole Comune, ne-a informat Nicolae Verindeanu, director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Caraş-Severin.

AFIR va rezilia toate acele proiecte care nu au plăţi şi nu mai au şanse reale de finalizare, evident în urma unei analize foarte atente şi după dezbateri cu beneficiarii implicaţi. Trebuie să luăm această măsură cât mai urgent, chiar de la începutul anului 2015, pentru a permite utilizarea corectă a fondurilor europene pe care România le are la dispoziţie pentru finanţarea agriculturii şi pentru dezvoltarea mediului rural. Astfel, toate fondurile care acum stau blocate, nefiind solicitate de beneficiari, vor fi redistribuite imediat către acele Măsuri care au deficit de finanţare. Prioritatea noastră este evitarea blocării finanţărilor europene acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală”, a precizat David Eugen Popescu, director general al AFIR.

Această măsură va fi aplicată de către AFIR tuturor proiectelor implementate, atât de către beneficiarii privaţi, cât şi de către cei publici ai PNDR 2007 – 2013.

AFIR a plătit până la 27 octombrie 2014 peste 6,51 miliarde de euro (din 9,3 miliarde de euro alocate de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin PNDR 2007 – 2013) pentru proiecte de investiţii şi pentru plăţi directe.

Raportat la totalul fondurilor europene alocate de Uniunea Europeană, AFIR a ajuns în acest moment la un grad de absorbţie de aproximativ 73%.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit şi verificat în total 148.414 cereri de finanţare, în valoare de peste 18,3 miliarde de euro, din care au fost selectate pentru a primi finanţare nerambursabilă 96.132 de proiecte, cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 116,62% a fondurilor disponibile prin PNDR pentru proiectele de investiţii, a mai spus Nicolae Verindeanu.

Bianca METEŞ