Aeroportul Caransebeș, aterizare forțată!


Despre situația delicată în care se află Aeroportul Caransebeș s-a scris de nenumărate ori în ziarul nostru. Iată însă că, recent, o comisie a Consiliului Județean Caraș-Severin a stabilit că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de concesiune și, în plus, nu și-a plătit nici redevențele pe ultimele două trimestre, astfel că, în ultima ședință, de la sfârșitul lunii trecute, consilierii județeni au decis rezilierea contractului cu concesionarul.

În urmă cu patru ani, SC Aeroportul Caransebeș a concesionat de la Consiliul Județean Caraș-Severin pista aeroportuară și peste 190 de hectare de teren, precum și un număr de 36 de clădiri.

Societatea se angaja, printre altele, să asigure activitatea aeroportuară în regim de permanență și continuitate, să întrețină și să modernizeze clădirile și pistele, însă comisia de control a forului județean a considerat că nu a îndeplinit aceste obligații. Conform declarațiilor secretarul județului, Darian Ciobanu, acolo au fost găsite lanuri de porumb și saivane de oi, majoritatea imobilelor fiind în paragină, într-o stare de degradare continuă.

Pentru început reprezentanții forului județean își doresc să ajungă la un acord cu concesionarul și să rezilieze contractul cu înțelegerea ambelor părți. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va trece la rezilierea contractului pe care juridică.

Nu dorește nimeni rezilierea acestui contract pentru un motiv anume decât cel de nerespectare a clauzelor contractuale și a faptului că în ultimele două trimestre nu s-au plătit redevențele. Încercăm o rezolvare pe cale amiabilă cu cealaltă parte. Suntem deschiși la orice, numai să se respecte clauzele stabilite prin contractul inițial”, a declarat Ilie Iova, vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin. (B. Meteș)