Administraţia locală susţine investiţiile la Zăvoi


Aşa cum am precizat în ediţia trecută aziarului, când promiteam să că vom reveni cu detalii referitoare la proiectele de dezvoltare a comunei Zăvoi, vă reamintim că sâmbătă, 5 martie, în localitatea Poiana Mărului a avut loc o întâlnire informală între proprietarii de pensiuni şi case de vacanţă din localitate, conducerea Primăriei Zăvoi şi membrii Consiliul Local al comunei. La dezbateri au mai participat şi reprezentanţii a trei societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale de asociere cu autorităţile locale, dintre care două în domeniul turismului – S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. şi S.C. Scorilo S.R.L. –, cea de-a treia fiind din domeniul producerii de energie electrică, respective S.C. Alset Energy S.R.L.

Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai Asociaţiei ,,Altitudine”, care au făcut unele precizări pe marginea intenţiei Asociaţiei de a declara drept arie protejată o parte din păşunile alpine ce vor face obiectul dezvoltării turistice din arealul Muntelui Nedeia.

Viceprimarul Ion Scorobete a prezentat participanţilor la întrunire propunerea de Plan Urbanistic Zonal întocmit de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. pentru dezvoltarea unui domeniu schiabil pe Nedeia şi Muntele Mic, intenţiile Primăriei şi Consiliului Local Zăvoi privind dezvoltarea infrastructurii localităţii Poiana Mărului, prin realizarea alimentării cu apă în cadrul parteneriatului cu S.C. Alset Energy S.R.L., precum şi ambiţiosul proiect de realizare a unui sistem de canalizare modern, care să colecteze apele reziduale şi să asigure epurarea acestora prin intermediul unei staţii de tratare ce urmează să fie montată în aval de Barajul de acumulare de la Poiana Mărului.

Proprietarii de pensiuni şi case de vacanţă au adus la cunoştinţa autorităţilor problemele cu care se confruntă, atât în activitatea pe care o desfăşoară ca agenţi de turism, cât şi în relaţia cu administraţia locală, accentul fiind pus pe slaba dezvoltare a infrastructurii rutiere care asigură accesul în Poiana Mărului, lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi inexistenţa unor investiţii care să asigure un flux de turişti în perioada de iarnă.

Reprezentanţii administraţiei locale au expus demersurile întreprinse în vederea cuprinderii, în cadrul Strategiei de dezvoltare locală pe termen mediu şi lung şi în noul Plan Urbainistic General, a proiectelor privind investiţiile în domeniul turismului şi al valorificării resurselor hidroenergetice, subliniind faptul că, odată cu realizarea acestor investiţii, va creşte gradul de ocupare a locurilor de cazare pe perioada de iarnă, se vor crea noi locuri de muncă, se va asigura necesarul de apă în sistem centralizat pentru întrega staţiune şi se vor asigura resursele bugetare necesare pentru demararea proiectului de canalizare.

Dezbaterile au devenit ceva mai încordate în momentul în care reprezentanţii Asociaţiei ,,Altitudine” au prezentat o propunere privind Regulamentul Sitului ,,Natura 2000 – Munţii Țarcu”, document ce vine în contradicţie atât cu intenţiile autorităţilor locale de a dezvolta un domeniu schiabil pe o suprafaţă de 157 ha de păşune alpină în arealul Muntelui Nedeia, cât şi cu speranţele pe care proprietarii de pensiuni şi case de vacanţă din Poiana Mărului şi le pun în realizarea acestui proiect turistic, de pe urma căruia se preconizează o creştere a veniturilor pentru cei ce prestează activităţi de cazare în această localitate.

Ion Scorobete, viceprimarul comunei Zăvoi, a susţinut cu fermitate în faţa celor de la Asociaţia ,,Altitudine” că autorităţile locale sprijină în mod deschis proiectele de investiţii în turism, atât pe Nedeia cât şi pe Muntele Mic, şi vor acorda investitorilor facilităţi şi ajutor în realizarea proiectelor, chiar dacă pentru aceasta va fi nevoie de demersuri commune, pentru a se elimina riscul unei blocări a proiectelor la autorităţile de Mediu, în condiiţiile în care reprezentanţii Asociaţiei consideră că respectivele proiecte vor avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

Firuţ MIHUŢ