A sunat clopoţelul pentru încă un an


Emoţiile primei zile de şcoală au trecut deja. Acum, elevii au intrat din plin în activitate. Potrivit Ordinului 4034/2010 emis de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, actualul an şcolar are 36 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare, şi este structurat în două semestre. Cursurile, ce au început în data de 13 septembrie, se vor încheia la data de 21 decembrie, iar clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor mai beneficia de o vacanţă intrasemestrială, în perioada 1-7 noiembrie. Cu toţii vor intra în vacanţa de iarnă ce se va desfăşura în perioada 22 decembrie 2010 – 4 ianuarie 2011. Cursurile vor fi reluate în data de 5 ianuarie şi se vor încheia vineri, 28 ianuarie, când toţi elevii vor intra în vacanţa intersemestrială ce va dura până duminică, 6 februarie 2011.

Semestrul al II-lea va debuta în data de 7 februarie şi va continua până în data de 15 aprilie, când elevii şi preşcolarii vor intra în vacanţa de Paşte. Cursurilevor fi reluate marţi, 26 aprilie, şi se vor încheia în data de 17 iunie 2011, când elevii vor intra în vacanţa de vară.

În plus, prin derogare, la elevii claselor a IX-a de liceu – filiera tehnologică, durata cursurilor este de 36 de săptămâni, iar pentru trei săptămâni sunt prevăzute stagii de pregătire practică.

Pentru elevii din clasele a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru cei din clasele a XII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de programul-cadru, de 37 sau 38 de săptămâni.

De precizat că în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Tezele de pe semestrul I sunt prevăzute să se susţină, de regulă, până în data de 17 decembrie, iar cele din semestrul al II-lea, de regulă până în data de 20 mai 2011.

Calendarul examenelor şi evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin Ordine distincte ale ministrului de resort.

Carmen SENCO