A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 70/30.03.2006, se va organiza în data de 3 iunie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului evidenţiat în CF nr. 5377 Caransebeş, cu nr. top. 4687/36/20/17, loc de casă la Gheţari, de 250 mp, teren proprietatea Statului Român – Municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 3 iunie 2011, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 3 iunie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.