A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 250/12.11.2009, se va organiza în data de 19 martie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării unei cote-părţi de 220/1111 din cota de 800/1111, proprietatea Statului Român – Municipiului Caransebeş -, teren intravilan evidenţiat CF nr. 808 Caransebeşul Nou, cu nr. top. 103/5.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 martie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelelor pentru licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 martie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.