A N U N Ţ DE NEGOCIERE DIRECTĂ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Caransebeş Nr. 273/30.10.2007 şi Nr. 183/03.09.2009, se va organiza în data de 22 martie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului cu nr. top. 3153/2, în suprafaţă de 12.848 mp, şi terenului cu nr. top. 3154, în suprafaţă de 5.481 mp, evidenţiate în CF nr. 2324 Caransebeş, aflate în proprietatea privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 22 martie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere, în sumă de 100 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 22 martie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.