A N U N Ţ DE NEGOCIERE DIRECTĂ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 201/31.08.2010, se va organiza în data de 15 decembrie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 44.235 mp, ce va fi obţinut prin dezlipire din terenul cu nr. top. 3028/2/2/1/1/3/1/1/a/1/1, proprietatea municipiului Caransebeş, şi va fi utilizat pentru lucrări de curăţare, defrişare arbuşti, buruieni şi plante dăunătoare, cu obligaţia ca la terminarea lucrărilor adjudecătorul licitaţiei să amenajeze parcela prin depunerea unui strat de pământ vegetal, la aceeaşi cotă de nivel, conform HCL Nr. 201/31.08.2010.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 15 decembrie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 15 decembrie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.