Căminul de la Sacu, a doua casă pentru cei de vârsta a treia


În ultima şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale ale acestora.

În ceea ce priveşte Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, acesta are o capacitate de cazare de 60 de locuri, găzduiește persoane vârstnice și oferă servicii socio-medicale, servicii de îngrijire.

Clădirea este amplasată în parcul din centrul comunei Sacu, un parc cu arbori seculari și specii rare, într-un vechi conac al baronului Mihai Radoșevici.

În anul 2010 s-a dat în folosință un nou corp de clădire, cu un număr de 10 camere, iar un an mai târziu s-au finalizat și lucrările de reabilitare a vechiului corp de clădire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu oferă găzduire pe perioadă nedeterminată, prepararea şi servirea hranei, îngrijire personală, asistenţă medicală, consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), precum şi activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale, de a se întreține singure.

La ora actuală, de serviciile sociale ale acestuia beneficiază 32 de persoane vârstnice, dintre care 11 persoane dependente, 13 semidependente și opt independente.

Finanţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu se asigură din următoarele surse: bugetul de stat, bugetul local al județului, contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora după caz, potrivit legii, donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară sau străinătate, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum şi alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 stabilit pentru o persoană vârstnică îngrijită aici este în funcție de gradul de dependență, astfel: persoană independentă – 3.217,95 lei/lună; persoană semidependentă – 3.228,70 lei/lună; persoană dependentă – 3.309,34 lei/lună.

Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu au posibilitatea să-și petreacă timpul în cele trei grădini de legume și o seră, amenajate la îndemnul acestora, iar produsele obținute sunt folosite în îmbunătățirea hranei. De asemenea, aşezământul are plantați în incintă pomi fructiferi și flori, beneficiind totodată de voliere și cuști pentru găini, iepuri, păuni şi porumbei, acestea fiind îngrijite tot de beneficiarii de servicii sociale. Toate activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul căminului sunt considerate activități de terapie ocupațională și contribuie la creșterea adaptării beneficiarilor la mediul lor de viață.

Toți beneficiarii de servicii sociale sunt înscriși la medicul de familie pe care îl are cabinetul medical în aceeași localitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu dispune de linie telefonică directă, beneficiarii putând astfel să păstreze legătura telefonic permanent cu familia sau cu alte persoane.

Aşezământul asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, în cadrul căminului, și dispune de o sală multifuncțională, unde beneficiarii își pot petrece timpul liber practicând diferite jocuri, activități sociale, recreative, vizionare de programe și filme, având la dispoziţie un pachet de 96 de canale.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu colaborează cu alte instituții publice și ONG-uri, având încheiate protocoale de colaborare sau parteneriate cu ONG-uri din Germania, Franța și Elveția, Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeşului, Asociația „Caritas” sau cu Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeș.

În 2016 şi 2017, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu a primit ajutoare umanitare din Germania și Elveţia, constând în îmbrăcăminte încălțăminte, articole de uz gospodăresc, articole de uz sanitar, mobilier, iar cu sprijinul Organizației „Triumph des Herzens fur OST EUROPA” din Germania au fost dotate camerele de zi, sălile de așteptare şi bucătăria.

Mădălina DOMAN