A N U N Ţ D E N E G O C I E R E D I R E C T ĂPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 70/30.03.2006, se va organiza în data de 28 iunie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, procedura de negociere directă, în vederea vânzării, a terenului evidenţiat în CF nr. 5377 Caransebeş, cu nr. top. 4687/36/20/17, loc de casă la Gheţari, de 250 mp, teren proprietatea Statului Român – Municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 iunie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 iunie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.