Consiliul Judeţean explică cum e cu legea şi cu împărţirea banilor pe localităţiUrmarea apariției în spațiul public a unor informații care pun sub semnul întrebării legalitatea procedurii de înscriere pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin din 07.04.2021 a Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art. 6, alin. (6) din Legea Nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Serviciul Comunicare al instituţiei ne-a trimis spre publicare următoarele precizări:
– potrivit art. 136, alin. 8), la care se raportează art. 182 din Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de: referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare; rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate; avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean; alte documente prevăzute de legislația specială.
– conform prevederilor legale enunțate, Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art. 6, alin. (6), din Legea Nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a fost însoțit de: referatul de aprobare asumat de inițiator; raportul de specialitate al Direcției Generale Financiar-Administrativ și de cel al Direcției Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, dar și de avizul a două comisii de specialitate ale Consiliului Județean (Comisia pentru activități economico-financiare și Comisia juridică și pentru administrația publică locală).
– prin raportul de specialitate asumat, Direcția Generală Financiar-Administrativ a avizat, în integralitate, proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
– după aprobare, Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin Nr. 110/07.04.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la art. 6, alin. (6), din Legea Nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021, este semnată atât de președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, cât și de directorul general al Direcției Generale Financiar-Administrativ.
În susținerea celor expuse, hotărârile Consiliului Județean Caraș-Severin pot fi consultate pe pagina web a instiuției (www.cjcs.ro), se arată în comunicatul de presă primit la redacţie.
Bianca METEŞ