29 de şcoli, fără autorizaţie privind securitatea la incendiu


Într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, se arată că instituţia întreprinde permanent măsuri pentru sprijinirea intrării în legalitate privind securitatea la incendiu a tuturor obiectivelor care necesită autorizare pe această linie. Unităților de învățământ de pe teritoriul județului li s-a acordat o atenție deosebită și s-au luat o serie de măsuri suplimentare. Astfel, în vederea asigurării, verificării și creșterii nivelului de siguranță pe linia securității la incendiu, în unitățile de învățământ s-au efectuat următoarele:

-au fost cuprinse în planificarea anuală a Inspecţiei de Prevenire toate unităţile de învăţământ din judeţ, atât cele autorizate, cât şi cele neautorizate;

-au fost trimise informări unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv primăriilor, cu privire la necesitatea şi obligativitatea autorizării privind securitatea la incendiu a unităţilor de învăţământ de pe raza localităţii;

-în data de 14 martie, a fost efectuată o instruire/convocare la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, la care au participat directorii unităţilor de învăţământ neautorizate şi primarii localităţilor pe raza cărora funcţionează aceste unităţi;

-a fost şi este permanent asigurată asistenţă tehnică privind întocmirea dosarelor de autorizare, la sediul unde îşi desfăşoară activitatea Compartimentul Avizare-Autorizare, din Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 5, în unele situații chiar şi în afara programului de asistenţă tehnică, atât la sediul Inspectoratului, cât şi în teren, cu prilejul controalelor şi verificărilor executate;

-au fost efectuate recunoaşteri de către personalul subunităţilor de intervenţie pentru a fi identificate eventuale posibile cauze de pericol;

-au fost efectuate exerciţii de evacuare cu elevii și personalul unităţilor de învăţământ, atât pe timpul controalelor, cât și la cererea reprezentanţilor unităţilor de învăţământ;

-s-a solicitat Serviciilor voluntare din localităţile pe raza cărora funcţionează aceste unităţi de învăţământ să efectueze controale de prevenire, cu ocazia unor manifestări de genul festivităţi de absolvire, baluri, banchete, concursuri etc.

Pe teritoriul județului Caraş-Severin funcționează un număr de 124 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în 475 de clădiri.

În ceea ce privește unitățile de învățământ cu personalitate juridică, 19 sunt autorizate, 29 nu sunt autorizate în întregime, adică au în compunere mai multe corpuri de clădire, din care unele sau toate sunt neautorizate, iar 76 nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu.

„Dacă discutăm despre clădiri, putem spune următoarele: 32 de imobile sunt autorizate, 38 necesită autorizaţie de securitate la incendiu, iar 405 clădiri nu necesită autorizare pe linia securității la incendiu. De la începutul anului 2017 și până în prezent, au fost emise 20 de avize de securitate la incendiu. Avizul de securitate la incendiu este valabil atât timp cât este valabilă autorizaţia de construire. De asemenea, din cifra totală de 20 de avize de securitate la incendiu, există un număr de patru avize emise pentru construcţii noi – clădiri sau corpuri de clădire. În ultimii trei ani, un singur obiectiv având destinaţia de învăţământ a obţinut autorizaţie de securitate la incendiu. În ultima perioadă, numărul de clădiri neautorizate destinate activităților de învăţământ s-a redus, datorită faptului că s-au obţinut avize de securitate la incendiu, pentru efectuarea unor lucrări diverse, sau, în urma refacerii documentaţiei, a rezultat faptul că nu mai necesită autorizare”, se arată în comunicatul semnat de plt.-maj. Magdalena Tocmelea, din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al ISU „Semenic”.

Conform prevederilor Anexei nr. 1, pct. 2, lit. „e”, din HGR 571/2016, categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu sunt: clădirile sau spaţiile amenajate în clădiri având destinaţia de învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp, se mai arată în comunicat.

Mădălina DOMAN