Ziua Holocaustului în România a fost marcată în data de 9 octombrie la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” din Teregova printr-un program organizat la nivelul comisiei metodice „Om şi societate”. La deschiderea activităţii, elevii şi cadrele didactice participante au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor care au pierit datorită politicii fasciste de discriminare rasială, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În continuare, a fost citit mesajul domnului profesor Rafael Vago, de la Universitatea din Tel Aviv, Departamentul de Istorie, adresat elevilor, profesorilor Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” din Teregova, dar şi membrilor comunităţii locale.

Colaborator mai vechi al şcolii din Teregova, pe tema Holocaustului, anul acesta profesorul Vago ne-a transmis un cuvânt pentru minte, dar şi pentru suflet, din care redăm următorul fragment: „Cu ocazia comemorării Holocaustului în România, am deosebita plăcere să trimit în acest an mesajul meu din Israel. Noi apreciem foarte mult munca depusă în România pentru comemorarea victimelor Holocaustului şi pentru a învăţa despre trecutul tragic al poporului evreu, şi soarta multor victime acuzate şi persecutate din punct de vedere rasial, etnic, politic, social şi religios. Munca voastră la şcoală şi deosebitele reuşite ale elevilor la Concursul «Memoria Holocaustului» este o dovadă a devotamentului şi a faptului că voi, tinerii elevi, aţi perseverat în a vă aminti trecutul, pentru binele prezentului şi al viitorului. Aş dori să salut şi să mulţumesc tuturor celor care au muncit din greu, şi-au adus onoare Teregovei şi şcolii dumneavoastră”. În încheierea mesajului domniei-sale, profesorul Vago a spus: „Rănile Holocaustului nu se vor vindeca niciodată. Căile prin care voi învăţaţi despre soarta vecinilor care au trăit în zonele voastre, în ţara voastră, este de asemenea un mesaj important pentru noi, membri ai poporului evreu şi ai credinţei evreieşti. Prin sprijinul vostru, suntem asiguraţi că «niciodată» nu este doar un slogan, ci o promisiune pentru omenire, indiferent de culoare, credinţă, mod de viaţă.”

După acest moment, activitatea propriu-zisă a constat în prezentarea Memorialului Victimelor Holocaustului de la Yad Vashem, urmată de o dezbatere tematică cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor, pornind de la întrebarea „De ce studiem Holocaustul în şcoală?”, iar în încheierea programului au fost prezentate câteva „Bune practici în predarea Holocaustului” şi rezultatele Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova.

În concluzie, vorbim despre Holocaust pentru a cunoaşte istoria acestuia, dar mai ales pentru a înţelege că „pentru binele prezent şi viitor” avem datoria, să cultivăm în fiecare din noi, dar şi în jurul nostru, valori ca respectul şi toleranţa, să ne ferim de prejudecăţi şi stereotipii, fiind normal sa respectăm religia şi modul de viaţă ale fiecăruia. De asemenea, avem responsabilitatea să ne amintim de Holocaust din cel puţin trei motive: 1. pentru a comemora victimele; 2. pentru a condamna şi a respinge o „ideologie ucigaşă şi rasistă”; 3. pentru a cinsti persoanele care „şi-au păstrat umanitatea, într-un timp al antiumanităţii” (Rafael Vago).

Prof. dr. Gabriela BICA