20 de ani de parteneriat Constantin Daicoviciu – Montrevel en Bresse


În 1990, impresionate de situaţia în care se găseau satele româneşti după o jumătate de secol de comunism, dar şi de evenimentele care au dus la prăbuşirea acestui regim, membrii comunităţii din localitatea franceză Montrevel en Bresse au demarat un parteneriat cu comuna Constantin Daicoviciu. De-a lungul timpului, francezii au trimis ajutoare umanitare şi au contribuit financiar la ridicarea Căminului Cultural din Căvăran şi a Centrului Comunitar Multifuncţional de la Maciova. În perioada 4-11 martie, o delegaţie condusă de primarul Daniel Boambeş se va afla în Franţa, pentru a marca cei 20 de ani de parteneriat. (S. Berger)

Situaţia satelor româneşti sub dictatura comunistă şi evenimentele petrecute în cursul Revoluţiei din Decembrie ’89 au sensibilizat membrii comunităţii din Montrevel en Bresse, din departamentul Ain, Franta, care au demarat un parteneriat cu comuna Constantin Daicoviciu, din judeţul Caraş-Severin.

La început au sosit ajutoare umanitare constând din haine, alimente, cărţi şi medicamente, culminând, pe parcursul celor 20 de ani, în câteva rânduri prin contribuţii financiare substanţiale, utilizate la ridicarea a două edificii remarcabile: Căminul cultural din Căvăran, şi, mai recent, Centrul Comunitar Multifuncţional de pe Str. Muzicanţilor din Maciova. De asemenea, comuna Constantin Daicoviciu a mai beneficiat de un ecograf şi, de curând, de un electrocardiograf, precum şi de unele sume de bani acordate tuturor elevilor şcolilor şi grădiniţelor din comună, respectiv câte 5 euro de elev, timp de doi ani, bani utilizaţi în scopul achiziţionării de material didactic pentru aceştia.

Pe parcursul celor 20 de ani, mai multe grupuri de elevi şi adulţi din cele două comune au efectuat vizite reciproce, ultima având loc anul trecut, în luna august. O delegaţie de specialişti români în agricultură a efectuat atunci un stagiu de o lună în Franţa, iar aleşii locali, printre care şi actualul primar, Daniel Boambeş, au avut un schimb benefic de experienţă cu oficialităţile franceze.

Drept urmare, cu această ocazie aniversară, ca o consecinţă a bunei colaborări, dar şi a respectului reciproc dintre cele două părţi, o
delegaţie română, din care fac parte Daniel Boambeş, primarul comunei, Delia Boambeş – învăţătoare, Petru Băloni – profesor, Nicolae Drăgoi – responsabil Urbanism şi Nicolae Cîrpaci – mediator şcolar, a fost invitată în comuna franceză Montrevel en Bresse, în perioada 4-11 februarie, un bun prilej de se întâlni atât cu oficialităţi locale, cât şi cu persoanele care s-au implicat în aceste schimburi pe parcursul celor 20 de ani de parteneriat. Cu aceastî ocazie, Nicolae Cîrpaci, mediatorul şcolar, va invita, la rândul său, o delegaţie franceză pentru a sărbători, la noi, Ziua Internaţională a Rromilor, care se va sărbători în data de 26 martie, la Şcoala Maciova. Totodată, profesorul Petru Băloni va definitiva, împreună cu membrii Asociaţiei Solidaritate şi Cooperare Internaţională din Montrevel en Bresse, iniţiatorii acestui parteneriat, detaliile privind vizita în Franţa a unui grup de elevi din comuna Constantin Daicoviciu, în perioada 1-10 august a acestui an.

Sonia BERGER