100 de ani de la deschiderea oficială a întâiului an românesc de școală în CaransebeșPolitica de deznaționalizare a românilor din vechiul Imperiu Austro-Ungar a avut ca obiectiv și Şcoala românească, motiv pentru care cei mai luminați fii ai grănicerilor, în frunte cu generalul Traian Doda, au luptat pentru apărarea dreptului limbii materne. Visul de a învăța carte pe pământ românesc în limba română s-a văzut împlinit în Caransebeșul anului 1919. În luna octombrie, Liceul „Traian Doda” și-a primit elevii într-o atmosferă de mare bucurie. La 5 octombrie 1919 a avut loc deschiderea oficială a întâiului an românesc de școală. În numele colectivului profesoral, directorul de atunci, Sabin Evuțian, exprima public obiectivul corpului didactic: „Noi, cei dintâi chemați să muncim și să ostenim în întâiul corp didactic la acest așezământ de cultură națională, suntem prea fericiți că în zilele de înălțare ni-e dat să punem pietri trainice la clădirea țării noastre întregite, cu toată căldura şi toată râvna inimilor noastre”.
Neamul se înălțase, în sfârșit, la libertate. Dascălilor li se cerea să-și valorifice vocația constructivă pentru a face din școală „un focar de energie națională”.
Privind retrospectiv, primul liceu românesc din Caransebeș și-a împlinit menirea, dăruind țării şi lumii intelectuali de marcă. Cinstind memoria înaintașilor, Societatea de Lectură „Nicolae Iorga” a Colegiului Naţional „Traian Doda” a organizat marți, 1 octombrie, o manifestare culturală intitulată „100 de ani de școala românească (1 octombrie 1919-1 octombrie 2019) ”.
Directorul Colegiului, profesorul Adrian Semenescu, și-a exprimat bucuria de a trăi alături de cei prezenți Centenarul unei școli de elită.
Corul „Ecumenica”, condus de profesoarele Dorina Coste și Oltea Fontul, a intonat Imnul „Deșteaptă-te, române!” și cântecul „Mult e dulce și frumoasă”, ale cărui versuri sunt semnate de Gheorge Sion.
Invitat să participe la sărbătoarea Colegiului, dr. Laurențiu Ovidiu Roșu, şeful Serviciului Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale, a prezentat elevilor situația școlii de acum 100 de ani din perspectiva unor documente și a unor scrieri memorialistice aparținând unor foști elevi, printre aceştia numărându-se Pavel Jumanca. Evocarea emoționantă a stârnit interesul și aprecierea elevilor.
Peter Andrei Seracin, din clasa a IX-a D, a interpretat la trompetă marșul ostășesc „Treceți batalioane române Carpații!”.
Maria Frențiu, profesor coordonator al Societății de Lectură „Nicolae Iorga”, a prezentat două cărți recent apărute (2018), de mare interes pentru istoria locală și națională. Prima, intitulată „Comunitatea de avere din Caransebeș și evidența jertfelor bănățene din Marele Război”, îl are ca autor pe Laurențiu Ovidiu Roșu, cândva elev al cunoscutului liceu caransebeșean. Volumul documentar, el însuși răspuns la interogația autorului – „Oare mai este interesat cineva de numele celor care și-au pierdut viața în Marele Război?” –, oferă cititorilor numeroase date cu privire la eroismul bănățenilor de pe raza Comunității de Avere din Caransebeș. Profesoara și-a mărturisit emoția de a descoperi pe lista eroilor rude atât pe linie maternă, cât şi paternă.
A doua carte, având titlul „Carnet de câmp al luptelor de la Cerna: 14 august-23 noiembrie 1916”, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Traian Tr. Cepoiu, constituie un jurnal de război al generalului Teodor Teutu, care a luptat în calitate de colonel sub comanda generalului Dragalina în bătăliile de la Alion, Cerna și Orșova.
Eroismul soldaților din Prima Conflagrație Mondială a stat la baza construcției României întregite și numele lor nu trebuie uitate.
Momentul poetic, susținut de Teodora Tat (clasa a XII-a A), Denisa Oprea (clasa a IX-a D), Patricia Drăgănescu (clasa a X-a D) și Antonia Tat (clasa a IX-a D), a cuprins o selecție de versuri din opera poeților Grigore Vieru, Aurelian Silvestru şi Petru Cărare.
În finalul manifestării, doi membri ai Ansamblului „Tibiscum” – Daiana Gurgu și Răzvan Drăghia –, îndrumați de prof. Dana Semcici, au prezentat o suită de dansuri populare, iar eleva Nicola Botoș a interpretat cântecele „Țara mea-i un colț de rai” și „Acasă-i România” – coordonator, prof. Ana Borcean.
Organizatorii au fost onorați de prezența primarului municipiului Caransebeș, Felix Borcean, și a profesorului Ion Răzvan, director al liceului între anii 1978-1990 şi 1993-1999.
Participanții au primit pliante dedicate evenimentului, realizate de elevul Daniel Drăgan, din clasa a XII-a D.
Directorul-adjunct al Colegiului, prof. Codruța Cristescu, profesoarele Catedrei de limba română, ale Catedrei de limba franceză, precum şi alți profesori și-au dat concursul pentru rememorarea evenimentelor care au marcat „biruința limbii române” în școala caransebeșeană.
Prof. Maria FRENŢIU