„Tot BANATO-i fruncea”


Conform ultimelor date furnizate de compania de cercetare de piaţă MEMRB România, brandul MONTE BANATO este lider incontestabil pe piaţa pastelor făinoase din România (Scanning Data). Referindu-ne la aceste cifre, SC PANGRAM SA, producătorul pastelor MONTE BANATO, deţinea, în ultima perioadă de raportare a MEMRB (decembrie 2010/ianuarie 2011), o cotă de piaţă de 19,6%.

Pentru a putea menţine şi îmbunătăţi aceste rezultate sunt necesare investiţii. Tocmai de aceea, SC PANGRAM SA a demarat un proiect pentru modernizarea şi punerea în funcţiune a Morii din Bocşa. Cu o istorie ce datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Moara din Bocşa a fost iniţial o moară acţionată de forţa apei. Jumătate de veac mai târziu, în perioada interbelică, au fost făcute o serie de modernizări, iar în 1982 vechii mori i-au fost anexate o clădire şi silozuri.

De ultimele „retuşuri” se va ocupa SC PANGRAM SA, care a construit un proiect de modernizare menit să transforme vechea moară într-una modernă, adaptată la condiţiile şi standardele actuale. Dar cum un proiect de asemenea amploare presupune investiţii majore, mai exact 5 milioane de euro, SC PANGRAM SA a apelat la finanţări europene, finanţări ce au fost obţinute prin FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“. Aşadar, din valoarea totală a proiectului, 2 milioane de euro vor reprezenta finanţarea nerambursabilă, iar restul de 3 milioane de euro sunt contribuţie proprie. Rezultatul va fi o moară cu o capacitate de producţie de 150 de tone pe zi, dotată cu 6 silozuri cu o capacitate de stocare de 12.500 de tone. Va fi a doua moară de grâu dur din România, dar va produce, alături de făina din grâu dur, făină din grâu moale, ambele extrem de necesare pentru procesarea pastelor MONTE BANATO.

Întrucât capacitatea de producţie a morii depăşeşte necesarul SC PANGRAM SA, rămânând un excedent de 20.000 de tone de făină de panificaţie/an, am decis valorificarea oportună a acesteia printr-o a doua investiţie.

Din acest motiv, SC PANGRAM SA a achiziţionat, în apropierea Morii din Bocşa, un teren în suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi, unde va fi amplasată prima fabrică de produse de panificaţie congelate din România. Pentru realizarea acestui proiect se va apela din nou la fonduri europene: 3 milioane finanţare de la Uniunea Europeană şi 3 milioane de euro, contribuţie proprie. Aşadar, 6 milioane de euro, la care, dacă adăugăm cele 5 milioane de euro pentru construcţia morii, rezultă o investiţie totală de 11 milioane de euro, investiţie ce aduce cu sine şi crearea de 200 de noi locuri de muncă.