deseuri


H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ–SEVERIN COMUNA BĂUŢAR CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin” Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit îm şedinţă ordinară; Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, avizele de […]


Deşeurile, tratate mizerabil

Modul în care cetăţenii municipiului Caransebeş înţeleg să răspundă la proiectul de colectare selectivă a deşeurilor menajere nemulţumeşte conducerea societăţii Transal Urbis. Directorul Mihai Paica a declarat că, la începutul acestei luni, doar 6 la sută dintre locuitori sau agenţi economici depuseseră în faţa caselor sacii cu deşeuri din plastic, […]


Colectarea selectivă a deşeurilor – lungul drum de la vorbe la fapte…

 În municipiul de pe Timiş şi Sebeş, campania de colectare selectivă a deşeurilor se află în plină desfăşurare. Din păcate, chiar dacă în ultimii doi ani, operatorul de salubrizare a creat toate condiţiile pentru derularea optimă a acestui proces, majoritatea caransebeşenilor continuă să nu îşi separe gunoiul din gospodării. Conducerea […]