intercom


H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ–SEVERIN COMUNA BĂUŢAR CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin” Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit îm şedinţă ordinară; Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, avizele de […]