Get Adobe Flash player

intercom

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit îm… Continuă să citești

Traducere