Suntem puțini, dar săraci!


În cadrul ultimului Colegiu Prefectural, a fost prezentată o informare privind indicatorii economici și sociali ai județului Caraș-Severin în cursul anului trecut. Pentru mai buna încadrare a indicatorilor analizaţi în ansamblul acestei unități administrativ-teritoriale, au fost făcute și câteva precizări deloc lipsite de interes, pe care le redăm în cele ce urmează.

Astfel, judeţul Caraş-Severin are o suprafaţă totală 8.520 kmp, ceea ce reprezintă 3,6% din teritoriul naţional, fapt care îl plasează, din acest punct de vedere, pe locul al treilea în ierarhia judeţelor României, după judeţul Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp). În contrapondere, Caraş-Severinul este unul din cele mai puţin dens populate judeţe din țară, populaţia totală la 1 iulie 2015 situându-l, cu cei  329.286 de locuitori, pe locul 34 din punct de vedere al numărului de locuitori şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (38,6 locuitori/kmp). Situaţia este determinată de relieful predominant muntos (65,4% din suprafaţă) şi de vastele suprafeţe acoperite cu păduri, reprezentând 45,6% din suprafaţa judeţului. Pe de altă parte, un alt factor îl constituie atât scăderea numărului populaţiei, datorată sporului natural negativ, cât şi soldul negativ al migraţiei din ultimii ani, fapt care a determinat o scădere a populaţiei cu  11,7% faţă de 1992. Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,6% şi este concentrată în două municipii şi șase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,4%  este răspândită în 69 de comune.

Revenind la prezentarea făcută în cadrul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural, în document se arată că evoluţia numărului populaţiei cu domiciliul în judeţ din ultimii patru ani arată o scădere continuă atât pe total cât şi pe sexe. Astfel, dacă în anul 2012 totalul populației județului era de 337.941, din care 165.677 bărbați și 172.264 femei, anul trecut populația județului număra 329.286 de persoane, 161.307 fiind bărbați, iar 167.979 femei.

În 2015, volumul producţiei industriale a înregistrat în Caraș-Severin o creştere cu 6,9% faţă de cel din anul 2014. Analizând volumul producţiei industriale în perioada 2010-2015, se observă că anul 2015 a înregistrat o creştere cu 45,8% faţă de anul 2010.

Caracterizând evoluţia veniturilor totale înregistrate anul trecut, provenite atât din activităţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul în judeţ a crescut cu 6,6% faţă de anul 2014.

În ceea ce privește comerțul internațional, în primele 11 luni ale anului 2015 exporturile FOB – Free On Board – realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 290,9 milioane euro (0,57% din nivelul naţional), iar importurile CIF – Cost Insurance Freight – au înregistrat valoarea de 201 milioane euro (0,35% din total ţar). Balanţa comercială exprimată prin soldul FOB/CIF prezintă un excedent de 89,9 milioane de euro.

În domeniul turismului, numărul unităţilor de cazare deschise a crescut de la 188 în 2014, la 231 anul trecut. În această perioadă s-a înregistrat o creştere a numărului de turişti cazaţi de la 122.726 în 2014, la 170.750 în anul 2015, ceea ce reprezintă o creștere de 39,1%. Numărul turiştilor străini care s-au cazat pe teritoriul judeţului a fost de 9.917 în 2015, față de 6.257 anul 2014.

La sfârşitul anului 2015, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 55.304 persoane, din care 55,3% îşi desfăşurau activitatea în servicii, 40,2% în industrie şi construcţii, iar restul de 4,5% munceau în agricultură şi servicii anexe. Faţă de sfârşitul anului 2014, numărul de salariaţi a crescut cu 5,3% (52.499 de persoane în 2014).

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2015 a fost de 2.017 lei/persoană, înregistrând o creştere cu 14,7% faţă de decembrie 2014 (1.759 lei), dar situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţară (2.930 lei).

Câştigul salarial mediu net s-a situat la nivelul de 1.459 de lei, mai mare cu 14,3% faţă de sfârşitul anului 2014 (1.277 lei), fiind, de asemenea, sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (2.114 lei).

Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii, este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei. La sfârşitul lunii decembrie 2015, în judeţul Caraş-Severin se înregistrau 4.870 de şomeri, 2.117 fiind femei, iar 2.753 bărbaţi. La sfârşitul aceleiaşi perioade, rata şomajului a fost de 4,2%, cu 0,3% mai mică decât la finele anului 2014. Distribuţia diferenţiată a şomerilor pe sexe imprimă o rată a şomajului diferită (4,3% pentru bărbaţi, respectiv 4% pentru femei). Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în Caraş-Severin aceasta este mai mică cu 0,7%.

În ceea ce privește construirea de locuințe, anul trecut, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 174 de locuinţe, cu 18 mai puţin decât în 2014. Repartizarea pe medii de rezidenţă a pus în evidenţă distribuţia inegală a locuinţelor terminate, 120 de locuinţe fiind în urban, respectiv 54 locuinţe în rural. Numărul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale eliberate în cursul anului 2015 a fost de 192, cu 33 mai multe decât în 2014.

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului IV 2015 relevă faptul că în judeţul Caraş-Severin există un număr mediu de 74.836 de pensionari, cu 1.297 mai puţini decât la sfârşitul anului 2014. Pensia medie lunară a crescut de la 841 lei în trimestrul IV 2014, la 881 lei în trimestrul IV al anului trecut.

Bogdan NAUM