Start în programul „Salvator din pasiune”!Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin a demarat o campanie de recrutare de voluntari în cadrul programului „Salvator din pasiune”, care se va încheia în data de 25 martie.
Această campanie dă posibilitatea voluntarilor de a activa în cadrul echipajelor SMURD sau în cadrul altor echipaje ale pompierilor, ca membri ai acestora. Activitățile derulate vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noțiunilor de bază în acordarea primului ajutor, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar și în cele de popularizare a mesajului preventiv, în funcție de competențele dobândite după parcurgerea programelor de pregătire, se arată într-un comunicat de presă semnat de slt. Adrian Manofu, purtător de cuvânt al ISU „SEMENIC”.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a face parte din echipa salvatorilor cărăşeni: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; să fie apţi din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.
Dosarele de înscriere, care trebuie să cuprindă cererea de înscriere (model tip), certificatul de cazier judiciar, copie după actul de identitate, avizul psihologic eliberat de către un cabinet psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite, adeverinţa medicală cu menţiunea ,,Nu se află în evidenţă cu boli cronice”, ,,Clinic sănătos”, ,,Apt efort fizic mediu” şi acordul părinţilor/tutorelui legal (doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani), pot fi depuse până pe data de 25 martie, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin, din municipiul Reşiţa, Str. Castanilor, nr. 123.
Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obținute la numărul de telefon 0255/211213, sau accesând site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin. (G. Luca)