Șoc social și economic: Numărul salariaților a scăzut cu 67 la sută!


Potrivit datelor prezentate recent de Direcţia Judeţeană de Statistică din Caraș-Severin, populația a început să îmbătrânească, în sensul că a crescut ponderea demografică a persoanelor vârstnice în totalul populaţiei. Pentru această stare de fapt îngrijorătoare există două explicații: creşterea duratei medii de viață, şi scăderea natalităţii.

În ceea ce privește județul Caraș-Severin,  în 1990 durata medie de viață era de 67,7 ani, pentru ca în anul 2014 aceasta să ajungă la 74,74 ani, Acest indicator demografic s-a situat sub media pe ţară în toată perioada. Astfel, între 1 ianuarie 1992 şi 1 ianuarie 2016, numărul persoanelor de 60 de ani şi peste această vârstă a crescut continuu, de la 63.200 la începutul perioadei, până la 77.800, la 1 ianuarie 2016. În acelaşi timp, populaţia tânără, de până la 19 ani, a înregistrat o scădere dramatică, de la 107.900 în 1992, la 60.300, la 1 ianuarie anul acesta.

Conform cifrelor prezentate de directorul Direcției Județene de Statistică din Caraș-Severin, Gheorghe Petre, populaţia adultă, cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani, cea care este motorul dezvoltării economice, s-a diminuat continuu şi scade în continuare. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a prezentat o dinamică ascendentă în perioada 1990-2015, de la 50.800 în anul 1990, la 75.400 în 2015. În acelaşi timp, numărul mediu al pensionarilor agricultori în 1990 era de 6.000 de persoane, crescând până la 10.500 în anul 1998, înregistrând apoi o diminuare continuă, ajungând la 2.400 în 2015. O scădere dramatică, de nu mai puțin de 67 de procente, a înregistrat numărul mediu al salariaţilor, de la 154.400 în 1990, ajungând la 50.900 în anul 2015.

„Până în anul 1999, numărul mediu al salariaților era superior numărului mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat. După 2000, situaţia este inversă, numărul mediu al pensionarilor devenind mai mare decât numărul mediu al salariaţilor. În anul 1990 se înregistra un raport de trei salariaţi la un pensionar, în 1999 un salariat la un pensionar, ajungând în anul 2015 la 0,7 salariaţi la un pensionar, altfel spus, 1,5 pensionari la un salariat. Se observă că pensia medie lunară înregistrată în Caraş-Severin este sensibil egală cu cea de la nivel naţional. Creşterea valorii absolute a pensiei medii lunare nu înseamnă și creşterea puterii de cumpărare, decât dacă creşterea pensiei este mai mare decât creşterea preţurilor de consum, respectiv, inflaţia“ a declarat Gheorghe Petre.

O excepție în tot acest peisaj apocaliptic zugrăvit de cifrele deținute de Direcția de Statistică a Județului, zicem noi că o reprezintă Caransebeșul, municipiu care a cunoscut o serioasă dezvoltare economică în ultimii 10 ani, fiind, de departe, cel mai dinamic oraș din Caraș-Severin.

Sonia BERGER