Situaţiile de urgenţă – o altfel de şcolarizare


La ora actuală, în România există două instituţii de învăţământ care îi pregătesc pe absolvenţii de liceu doritori de a desfăşura activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Prima dintre ele este Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. După patru ani de studii universitare, tinerii care promovează toate examenele vor obţine diploma de inginer, cu specialitatea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, şi posibilitatea de a lucra în domeniul vast al situaţiilor de urgenţă. Totodată, ei vor primi gradul militar de sublocotenent.
Şcoala de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este cea de-a doua opţiune. Această şcoală este una postliceală, care pregăteşte maiştri militari auto şi subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă. Cursurile sunt de zi şi au o durată de doi ani. La final, absolvenţii vor primi gradul militar de maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major.
Pentru a putea fi selecţionaţi în vederea participării la concursul de admitere la una din instituţiile de învăţământ cu specific în domeniul situaţiilor de urgenţă, doritorii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română – scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declarat apt medical – fizic şi psihic (apt psihotehnic – pentru maiştri militari auto şi subofiţeri pompieri şi protecţie civilă); să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului; să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu o adeverinţă din care să rezulte că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat); să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni (cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea); să fi obţinut la purtare (în perioada studiilor liceale) media generală de minimum 8 (opt); să nu fi fost exmatriculat (pentru abateri disciplinare) dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,70 metri.
Avantajele optării pentru continuarea studiilor la una din şcolile militare prezentate sunt multiple, atât pe timpul studiilor, cât şi după absolvire. Astfel, şcolarizarea este gratuită şi include cazare, masă, echipament etc. Totodată, tinerii absolvenţi vor beneficia de toate drepturile legale acordate cadrelor militare active şi o repartiţie la unul dintre Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din ţară, repartiţie ce se va efectua în funcţie de locurile disponibile, precum şi de performanţele obţinute în timpul anilor de curs şi la examenele finale.
A fi ofiţer la un compartiment al unui Inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă sau maistru militar auto înseamnă mai multă muncă „de birou”, în timp ce a fi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă presupune mai multă „adrenalină”.
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi paginile de inernet www.isusemenic.ro, www.academiadepolitie.ro, electând Facultatea de pompieri, sau www.scoaladepompieri.ro, sau sunaţi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, tel. 0255/211213, interior 27009, de luni până vineri, între orele 8 şi 16.