Seminarul Teologic şi-a premiat elevii merituoşi


Sala „Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeşului a găzduit festivitatea de premiere a elevilor de la Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din urbea de pe Timiş şi Sebeş. Acţiunea s-a desfăşurat în prezenţa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, iar cu acest prilej au fost premiaţi elevii seminarişti care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură şi în formarea lor de viitori slujitori ai altarelor.

S-a făcut remarcat, astfel, elevul Petru Terziu, din clasa a X-a a Seminarului din Caransebeş, care a obţinut premiul I la Olimpiada naţională a seminarilor teologice şi la Olimpiada naţională de limbi clasice.

Premiile oferite elevilor au constat în cărţi şi un ajutor bănesc, şi au fost acordate din partea Eparhiei, ca mulţumire pentru dragostea şi interesul arătate de elevi pentru studiul Teologiei, dar şi pentru încurajarea pe mai departe, spre un progres şcolar şi duhovnicesc. De asemenea, au primit diplome de vrednicie, cărţi şi câte un premiu în bani elevii seminarişti care în cursul anului şcolar 2009-2010 s-au remarcat prin ţinuta lor duhovnicească şi dragostea pentru Biserica lui Hristos.

În finalul manifestării, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a mulţumit tinerilor învăţăcei pentru rezultatele avute în anul şcolar 2009 – 2010 şi a îndemnat elevii şi profesorii să susţină în continuare, prin munca lor, Şcoala teologică de la Caransebeş, şcoală cu tradiţie şi cu renume.

Liviu DINU