Ghişeu unic cu registratură electronică la Caransebeş


Administraţia publică locală din urbea de pe Timiş şi Sebeş a accesat un proiect cu finanţare europeană, în ideea de a optimiza calitatea serviciilor oferite cetăţenilor. Este vorba despre proiectul intitulat „Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Caransebeş, prin implementarea informatică a ghişeului unic cu registratură electronică şi gestiune de documente”. Valoarea totală eligibilă a proiectului, fără TVA, se ridică la aproape 273.000 de lei. Pe lângă banii puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană, prin intermediul Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la bugetul local au fost alocaţi aproximativ 5.500 de lei pentru susţinerea proiectului, respectiv două procente din valoarea costului eligibil.

Odată implementat, proiectul de înfiinţare a unui ghişeu unic cu registratură electronică şi gestiune de documente va contribui la creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile publice informatizate şi va scădea atât birocraţia, cât şi costurile pe care le presupune funcţionarea sistemului administraţiei publice. În plus, va fi redus timpul alocat căutării documentelor şi eliberării diverselor avize şi autorizaţii. Nu în ultimul rând, prin folosirea mijloacelor informatizate se estimează şi o promovare a interacţiunii instituţiei publice cu cetăţenii, precum şi cu mediul de afaceri. Proiectul va deveni operaţional din data de 15 iulie, perioada de implementare fiind de 12 luni.

Liviu DINU

Carmen SENCO