Consiliul Local Caransebeş spune „pas” Spitalului MunicipalDin cele două puncte aflate pe ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Caransebeş de marţi, 3 martie, unul a stârnit discuţii aprinse, în cele din urmă el fiind chiar respins de aleşii municipali. Aşadar, dacă programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul în curs, în valoare de 340.000 de lei, a trecut, fără prea mari probleme, în forma iniţială, propusă de primarul Felix Borcean, în schimb cel referitor la angajarea, de către Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, a unui avocat, în vederea susţinerii cauzelor şi apărării intereselor acestuia în patru dosare, respectiv două cu SC „Anadelina Impex” SRL, care vizează chioşcul din unitatea spitalicească, şi două cu Societatea Civilă Medicală Caransebeş, din lungul şir de probleme ridicate de înfiinţarea ambulatoriului, nu a întrunit numărul de voturi necesare adoptării.
Primarul Felix Borcean a venit cu propunerea ca aceste cheltuieli să fie suportate din bugetul local, el fiind contrazis de secretarul Primăriei, Ana Bratu, care, invocând prevederile OUG Nr. 26/2012, a spus că acest lucru nu este legal.
În replică, Adrian Cican, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, a răspuns că totul este perfect legal din punctul său de vedere, făcând în acest sens trimitere la prevederile Legii 95/2006, demersul său întemeindu-se, pe de o parte, pe complexitatea celor patru dosare aflate în instanţă, precum şi pe faptul că în data de 9 martie este ultimul termen pentru depunerea uneia dintre întâmpinări.
Liderul grupului PSD din Consiliul local, Florin Bogdea, a încercat să calmeze spiritele, propunând retragerea proiectului de pe ordinea de zi şi discutarea lui după ce se vor lămuri aspectele asupra cărora nu s-a căzut de acord, însă demersul său nu a avut succes. Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost respins, întrunind 7 voturi pentru şi 7 abţineri, doi medici, Filip Strejariu şi Aurora Gherman, neexprimându-şi votul.
Într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu Felix Borcean după încheierea şedinţei, Adrian Cican a lansat acuzaţii grave în direcţia consilierilor locali. Vom reveni.
Sonia BERGER