ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CL FEBRUARIE


Consiliul Local Caransebeş a fost convocat în şedinţă extraordinară de lucru, ordinea de zi consemnând un număr de nouă proiecte de hotărâre. Cu acest prilej, aleşii urbei au aprobat bugetul local pe anul în curs. Acesta este în sumă de 39.393.920 de lei, în scădere faţă de anul trecut cu aproximativ două zeci de milioane de lei.

Suma în cauză nu este suficientă pentru înfăptuirea tuturor investiţiilor edilitare avute în vedere de Municipalitatea de aici, însă acoperă cheltuielile serviciilor de bază necesare localităţii precum salubrizarea, iluminatul public, reparaţiile unor străzi precum şi evenimentele culturale tradiţionale sau derularea unor investiţii prioritare între care, lucrările de pavare a trotuarelor afectate în urma introduceri noii reţele de apă curentă sau realizarea de locuri de parcare şi alei de acces în unele cartiere urbane.

De asemenea, bugetul local urbei de pe Timiş şi Sebeş asigură efectuarea a peste douăzeci de Studii de fezabilitate pentru noi investiţii edilitare precum realizarea unui cartier de module pentru persoane care locuiesc în barăci sau alte spaţii improprii, amenajarea unui număr de douăzeci de staţii de autobuz şi a trei piaţete cu fântâni monumentale cu apă potabilă dar şi reabilitarea bazei sportive a imobilului aparţinând Asocaţiei Sportive Municipale de Fotbal Caransebeş.

Edilul-şef Marcel Vela a mai precizat faptul că, unele investiţii majore pentru localitate precum introducerea reţelei de apă curentă în cartierul Valea Cenchi sau reabilitarea capitală a unor străzi vor fi realizate în urma alocării unor venituri suplimentare către bugetul local.

Tot cu prilejul ultimei şedinţe de lucru, Legislativul din urbea de pe Timiş şi Sebeş a mai aprobat scutirea Fundaţiei Religioase ,,Congregaţia Surorilor Franciscane” de la plata impozitului pe clădiri datorat pe anul 2011 precum şi susţinerea financiară a desfăşurării competiţiei denumite ,,Cupa Muntele Mic la Schi”, ediţia a III-a.

Liviu DINU