Securitatea la incendiu, pe lista de priorităţi a Consiliului local


În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu local, aleşii municipali au aprobat o hotărâre prin care s-a decis ca unităţile de alimentaţie publică având funcţiuni de cluburi, discoteci, baruri, pub-uri, terase, săli de evenimente – nunţi, botezuri etc. – să obţină de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş-Severin, în funcţie de natură, categorie şi suprafaţă, acord, aviz sau autorizaţie, după caz, astfel încât în momentul în care va începe eliberarea, în 1 ianuarie 2016, a autorizaţiilor de funcţionare emise de Primăria municipiului Caransebeş, fiecare agent economic să fie compatibil cu toate normele de protecţie şi de siguranţă ale clienţilor.

Agenţii economici care au obţinut autorizaţia de funcționare emisă de Primărie sunt obligaţi să completeze dosarul de autorizare până în data de 1 decembrie a.c., cu avizul, acordul sau autorizaţia privind securitatea la incendiu, dacă spaţiile intră sub incidenţa HG 1739/2006 privind construcţiile şi amenajările care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu.

Conform aceleiaşi hotărâri, până la obţinerea avizului, acordului sau autorizaţiei privind securitatea la incendiu, se interzice desfăşurarea de evenimente în săli aglomerate.

Necompletarea dosarului de autorizare, până la data stabilită, cu avizul, acordul sau autorizaţia privind securitatea la incendiu duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Funcţionarea agenţilor economici fără autorizaţie de funcţionare ori după ce aceasta a fost retrasă se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.500 de lei.

Mădălina DOMAN