Iată… Bucuriile toamnei!


Motto: „Virtutea este fundamentul amiciţiei; pentru a o păstra, nu este nevoie decât de caritate reciprocă. Aceasta este simplă şi nu are nevoie de farduri, nu cere nimic din cele exterioare. Şi dacă ea găseşte multe avantaje fără a le căuta (căci cine ar putea enumera foloasele şi farmecele prieteniei?), caritatea n-are nevoie de stimuli exteriori, este mulţumită de ea însăşi, ea este pentru sine un pinten şi o recompensă.”

FRANCESCO PETRARCA

Şcoala Gimnazială Specială Caransebeş a derulat luni, 7 octombrie, în cadrul proiectului extracurricular „Iată… bucuriile toamnei!”, organizat şi sponsorizat de prof. psihopedagog Elena Memelis (şef Comisie metodică pe terapii specifice), activităţi specifice corelate cu grad/tip de dizabilitate, pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a DMU, conduse de prof. înv. primar Minodora Trofenciuc. „Construim împreună o poveste… cu material din natură şi organizăm miniserbări, expoziţii etc., a spus prof. Eva Răileanu, directorul unităţii de învăţământ special din municipiul Caransebeş. Argumentul proiectului este clar: de două milioane de ani, de când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a protejat, respectându-şi legile, regenerându-se nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, afecţiunea dintre ei, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, ca lume ce constituie realitatea înconjurătoare, cu tot ce este însufleţit şi neînsufleţit. Şcoala este locul perfect în instruirea tinerilor în acest domeniu, iar cadrele didactice – cele mai indicate persoane”.

Mădălina DOMAN