Se modernizează infrastructura de apă în judeţ


Aqaucaraş a prezentat recent care este stadiul ultimelor investiţii în infrastructura de apă şi canalizare din judeţ. Este vorba despre contractul de finanţare al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin“, document semnat în data de 24 august 2012. Iniţiativa este finanţată prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, având un buget total de aproape 500 de milioane de lei. Din această sumă, 462 de milioane reprezintă valoarea eligibilă, din care 88,16 la sută este suportat din fondul de coeziune, 10,84 la sută din Bugetul de Stat, iar un procent din bugetul localităţilor vizate.

Întreaga investiţie cuprinde 15 contracte, dintre care trei sunt pentru servicii – un contract de asistenţă tehnică, unul de supervizare şi altul de audit financiar –, iar alte 12 de lucrări, acestea cuprinzând reabilitarea şi extinderea conductelor de transmisie, reţelei de distribuţie şi de canalizare; construirea şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei potabile; construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare din Anina, Băile Herculane, Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Reşiţa.

În momentul de faţă, sunt în derulare licitaţiile pe patru dintre contractele de lucrări amintite. Prima vizează construirea şi reabilitarea unei staţii de epurare în Caransebeş, cea de-a doua se referă acelaşi tip de lucrări la Oţelu Roşu, Moldova Nouă şi Băile Herculane, alta se axează pe staţiile de epurare din Reşiţa, Bocşa, Anina şi Oraviţa, iar ultima – construirea şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei potabile din Reşiţa, Bocşa şi Anina, ne-a comunicat Oana Lehuneac, ofiţer PR în cadrul Aquacaraş.

Sonia BERGER