Se investeşte în apă!


În cadrul recentului Colegiu Prefectural, desfăşurat la Palatul Administrativ din Reşiţa, a fost făcută o informare privind programul de investiţii la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în anul 2014.

Conform documentului, Administraţia Bazinală de Apă Banat are prevăzut în programul de investiţii pentru anul 2014, cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul de Stat, lucrări pe cursurile râurilor Timiş şi Bârzava, precum şi pe afluenţii acestora, investiţii în valoare totală de 928.000 lei. De asemenea, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, sunt prevăzute investiţii în sumă de 10.876.000 lei, la care se adaugă şi o finanţare naţională de 1.216.000 lei.

Din aceste valori, investiţia Regularizare pârâu Pogăniş şi afluenţi pe sector Brebu – confluenţa cu râul Timiş”, judeţele Timiş şi Caraş-Severin – în programul anului 2014 are prevăzută valoarea de 1,2 milioane lei din fonduri externe nerambursabile şi 136.000 lei din finanţare naţională. Valoarea actualizată totală a investiţiei este de 99,6 milioane lei.

În ceea ce priveşte lucrările aflate în faza de promovare la finanţare, cu Studii de fezabilitate avizate, acestea sunt: regularizare pârâu Axin, în satul Var, comuna Obreja, cu regularizarea albiei pe o lungime de 2,6 km, apărări de mal pe 1,7 km şi 34 de praguri, cu o valoare de 5,9 milioane lei; consolidarea râului Timiş la Prisian, comuna Buchin, pe o lungime de 1,4 km, valoarea lucrărilor fiind de 4,5 milioane lei; regularizarea pârâului Măcicaş la Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, aici urmând ca albia să fie reprofilată pe o lungime de 4 km, iar malurile consolidate pe 3,1 km, valoarea lucrărilor ridicându-se la 7,8 milioane lei; consolidări de maluri pe râul Timiş la Jupa şi la Sacu, pe o lungime de 1,4 km, în valoare de 4,7 milioane lei; regularizarea râului Sebeş pe sectorul Acumularea Zerveşti – confluenţa cu râul Timiş, valoarea lucrărilor fiind de 16,3 milioane lei; amenajările pâraielor Criva, Teregova şi a râului Timiş, la Teregova, în sumă de 15,6 milioane lei.

Referitor la Studiile de fezabilitate propuse pentru elaborare în 2014, printre acestea se numără „Deviere pârâu Zlagna în râul Sebeş”, la Caransebeş, în valoare de 2,2 milioane lei; „Regularizarea pârâului Bucoşniţa la Bucoşniţa, pârâului Goleţ la Goleţ şi pârâului Slatina la Slatina-Timiş”, în valoare de 18 milioane lei, precum şi „Amenajare râu Bistra şi Bistra Mărului în oraşul Oţelu Roşu”, în sumă de 20,1 milioane lei.

Bianca METEŞ