Se fac Cărţi de identitate şi la Turnu Ruieni!


În urmă cu doi ani, şi-a început activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turnu Ruieni, care funcţionează în clădirea Primăriei.

Pentru eliberarea Cărţii de identitate, sunt necesare următoarele acte: certificatul de naştere, original şi copie, certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie, certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie, documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie, chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de identitate, în sumă de 7 lei, precum şi documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a Taxei extrajudiciare de timbru, în valoare de 5 lei

„Locuitorii comunei pot să-şi facă de acum Cărţile de identitate chiar în localitate, fără a mai fi nevoiţi să meargă, pentru aceasta, la Caransebeş, ne-a spus primarul comunei Turnu Ruieni, Mihai Maralescu.

Mădălina DOMAN