Gugulania pitorească: Locul fosilifer de la Petroşniţa


Locul fosilifer de la Petroşniţa reprezintă un monument al naturii aflat pe teritoriul administrativ al comunei Bucoşniţa, în apropiere de satul Petroşniţa. A fost declarat arie protejată de interes naţional în anul 2000, obiectivul întinzându-se pe o suprafaţă de 2 ha.

Este o zonă importantă din punct de vedere paleontologic. În rocile sedimentare de aici (nisipuri, argile, gresii şi marne) se găsesc depozite cu faună fosiliferă tortoniană, constituite din resturi fosile de moluşte, lamelibranhiate, viermi, anthozoare, briozoare şi brahiopode.

Pentru a ajunge aici, se pleacă din Caransebeş, se merge pe E94, până la intersecţia cu drumul ce duce spre satul Petroşniţa. Rezervaţia este amplasată la est de această localitate. (B. Naum)