„Scutul Pădurii” apără Caraş-Severinul de hoţiÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Gărzii Forestiere Caraş-Severin au susţinut o informare privind rezultatul acțiunilor desfăşurate în comun cu instituțiile abilitate, conform Protocolului de colaborare „Scutul Pădurii”.
Astfel, în document se arată că suprafaţa totală a pădurilor în Caraş-Severin este de 426.540 de hectare şi reprezintă 49% din suprafața județului, media pe ţară fiind de 26%, astfel că judeţul este bine reprezentat de păduri.
Structura proprietății fondului forestier se prezintă astfel: 342.430 de hectare de fond forestier (80% din total fond forestier) sunt proprietate publică a statului administrat de Direcţia Silvică Caraș-Severin și INCDS ,,Marin Drăcea” O.S.E. Caransebeș; 58.520 de hectare de fond forestier (14% din total) sunt proprietate a unităților administrativ-teritoriale; 12.100 de hectare de fond forestier (3% din total) sunt proprietate a formelor asociative (composesorate); 13.500 de hectare (3% din total) aparțin persoanelor fizice și juridice (aproximativ 13.000 de proprietari persoane fizice).
Suprafața fondului forestier din județul Caraş-Severin este administrată prin 21 de Ocoale silvice, din care 18 de Stat și trei de Regim (private).
Din totalul pădurilor județului se pot recolta anual aproximativ 850.000 mc de lemn, conform prevederilor amenajamentelor silvice, o resursă importantă în economia județului.
În ultimii 10 ani nu s-a recoltat lemn mai mult decât posibilitatea prevăzută prin amenajamentele silvice şi nu s-a depășit 80% din posibilitatea anuală prevăzută în amenajamente.
Din analiza privind situaţia inspecţiilor efectuate de Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin în anul 2019 pe moduri de administrare, s-a constatat că 90% din volumul arborilor tăiaţi ilegal s-au identificat în pădurile private neadministrate, persoane fizice, dar și juridice, soluţia scăderii volumului de arbori tăiaţi ilegal fiind ca toate suprafețele de fond forestier, indiferent de proprietar, să fie aflate în administrare.
Au fost aplicate un număr de 243 de contravenții, cu o valoare de 512.500 de lei, s-a confiscat fizic cantitatea de 215,83 mc, dar și valoric cantitatea de 596 mc, valoarea materialului confiscat fiind de 195.800 de lei.
Din totalul celor 722 de acțiuni pe control silvic, controalele s-au realizat în ordinea priorității procedurii de control, astfel: 174 de controale în exploatări forestiere, 148 de verificări la operatori economici care exploatează masă lemnoasă și dețin depozite de material lemnos,73 de inspecții de fond sau parțiale, 113 acțiuni la CCML inclusiv pe drumurile forestiere, 149 de verificări documente cu regim special în vederea obținerii Acordului de distribuire, 51 de controale tematice la Ocoale silvice de stat și de Regim, şi 15 controale pe solicitări la Numărul Unic de Urgenţă 112.
În raport se mai arată că au fost confiscate fizic cantități de material lemnos în volum total de 216 mc, iar valoric a fost confiscată cantitatea de 596 mc lemn rotund, cherestea și lemn de foc, valoarea acesteia fiind de 195.800 de lei.
Pentru cele 19 infracțiuni constatate privind pagube aduse pădurii prin tăieri ilegale s-au înregistrat prejudicii aduse atât fondului forestier, cât şi vegetației forestiere din afara fondului forestier, în valoare de 558.885 de lei.
În urma tuturor inspecțiilor de fond sau parțiale, a fost identificată cantitatea de 1.059 mc material lemnos tăiat ilegal, în majoritatea cazurilor constatate sumele rezultate din aceste prejudicii fiind imputate celor vinovați.
Situația privind rezultatul controalelor efectuate cu instituțiile abilitate – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul de Jandarmi, Direcția Silvică Caraș-Severin, Garda de Mediu –, în baza protocolului „Scutul Pădurii 2019”, este consemnată pe proceduri de control, mai exact acțiuni la Controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice, Controale la operatori economici de profil, Controale în exploatări forestiere atât la operatori economici, cât și la Ocoale silvice care dețin atestat de exploatare, Inspecții de fond sau parțiale și alte verificări ce intervin în baza unor sesizări.
De menționat faptul că 90% din acțiunile efectuate în comun cu aceste instituții sunt cu delegații I.P.J. Caraș-Severin, Compartimentul de combatere a delictelor silvice, dar și polițiști din cadrul Posturilor de poliție din zonele cu probleme.
Astfel, numărul de acțiuni comune s-au axat cu prioritate pe Controlul circulației materialului lemnos, dar și pe verificarea parchetelor de exploatare, locație unde este recoltat materialul lemnos care este pentru prima dată pus pe piață.
Din totalul celor 128 de contravenții constatate, cele mai multe ca număr și valoare sunt înregistrate la acțiunile privind CCML, respectiv 75 de acțiuni comune, cu 56 de contravenții și o valoare totală de 146.000 de lei. La aceste sancțiuni, ca și măsuri complementare a fost confiscat fizic materialul transportat, în volum de 176 mc.
La operatorii economici de profil care dețin depozite de material lemnos au fost efectuate un număr de 46 de controale, s-au aplicat 34 de contravenții cu o valoare de 85.500 de lei, s-a confiscat fizic un volum de 36,27 mc lemn de lucru, lemn de foc și cherestea, dar s-au făcut și confiscări valorice pentru o cantitate de 467 mc, valoarea acestui material fiind de 184.458 de lei. Neregulile constatate în baza cărora s-au aplicat aceste sancțiuni au fost în mare parte diferențele rezultate la inventarierea masei lemnoase din depozite, dar și modul eronat în care datele de gestiune au fost implementate în aplicația Sumal agent.
Au fost verificate în cadrul acestor acțiuni și Parchetele de exploatare, acolo unde au fost considerate zone cu probleme, a fost înregistrată o infracțiune pentru un volum tăiat ilegal de 56 mc, cu valoarea prejudiciului de 37.740 de lei, și au fost aplicate 24 de contravenții în valoare de 37.800 de lei privind nereguli în suprafața autorizată pentru lucrările de exploatare forestieră.
Privind sesizările de tăieri ilegale, majoritatea acestora fiind în echipă cu organele de Poliție de la Posturile de poliție locale, au fost finalizate un număr de 35 de inspecții, s-a constatat un volum tăiat ilegal de 246 mc, atât în păduri private neadministrate, cât și în vegetația din afara fondului forestier, şi s-au înregistrat un număr de şapte infracțiuni cu o valoare a pagubelor de 113.035 de lei. Tot în cadrul acestor inspecții s-au aplicat și un număr de 14 contravenții, cu valoare de 47.000 de lei persoanelor care au fost identificate pentru pagubele produse prin tăieri ilegale, se mai arată în informare.
Geanina LUCA