Din pelerinajul Corului Catedral ,,Gheorghe Dobreanu”


Sfânta Mânăstire Hodoş-Bodrog (VI)

O imagine din anul 1750 arată mânăstirea înconjurată de clădiri cu etaj pe trei laturi – la răsărit, la miazănoapte şi la apus, la miazăzi fiind străjuită de râul Mureş. Se crede că aceste clădiri datează din secolul al XVII-lea, dăinuind în această formă până în anul 1900, când stareţul Augustin Hamsea face unele modificări.

Clădirea de la apus a fost înlăturată, construindu-se alta puţin mai departe, mărindu-se astfel incinta: cea de la miazănoapte a fost demolată, păstrându-se doar un zid, care delimitează curtea bisericii de cea de-a doua incintă, creată prin construirea unor clădiri gospodăreşti după anul 1900. Clădirii de la răsărit i s-a înlăturat etajul, i s-a mai înălţat parterul, dându-i-se destinaţia de stăreţie, trapeză oficială şi paraclis de iarnă. O altă reparaţie mai substanţială la această clădire a fost făcută de mănăstire între 1978-1980.

În anii 1990-1991, paraclisul cu hramul Schimbarea la faţă (6 august), din capătul de miazănoapte al acestei clădiri, a fost împodobit cu pictură de Gheorghe Bratiloveanu şi soţii Radu şi Alexandrina Jitaru, din Arad.

Latura de miazăzi a mânăstirii este împrejmuită de un gard format din stâlpi de cărămidă cu grilaje din fier, două turnuleţe de colţ şi două porţi simetrice, datate 1803. Sub păstorirea episcopului Grigore Comşa şi a stareţului Policarp Moruşca, în anul 1935, în partea de răsărit a curţii s-a construit un paraclis de vară cu hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august), unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători, când numărul credincioşilor este mai mare (Corul nostru catedral ,,Gheorghe Dobreanu”, cu ocazia pelerinajului aici, a avut posibilitatea de-a da răspunsurile la Sf. Liturghie, unde a oficiat şi pr. arhimandrit Constantin Timiş şi pr. diacon Ovidiu Văran).

Sub paraclisul de vară, la demisol, a fost amenajată Cripta episcopală, unde aşteaptă învierea morţilor Episcopii Aradului: Iosif Goldiş (+1902), Grigore Comşa (+ 1935), Andrei Mageru (+1960) şi Visarion Aştileanu (+1984). În mod cu totul excepţional, cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Teoctist, care era episcop de Arad, a fost deshumat şi Arhimandritul Augustin Hamsea şi introdus într-o nişă din Cripta episcopală; de asemenea, tot aici a fost înmormântat şi Arhimandritul Timotei Iftimie (+1991), stareţ al mânăstirii în perioada 1965-1991. În anul 1997, cu binecuvântarea Prea-Sfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului, s-au făcut unele reparaţii şi lucrări de înlăturare a igrasiei în Cripta episcopală, împodobindu-se cu pictură în tehnica fresco şi tempera grasă, de către pictorii Radu şi Alexandrina Jitariu. (Va urma)

Ştefan ISAC